iCalamus-översikt

Översikt av de viktigaste funktionerna i iCalamus

Nästa

Översikt av de viktigaste funktionerna i iCalamus

Lätt att redigera ramarna

Virtuella kopior

Enklast möjliga redigering av vektortext

Uppdatera webbsidor i ett dokument

Realtidsmaskering

Genomskinlighet

Skapa textbrytningskanter med Vektorisering

Redigera ramar, objekt och vektorpunkter samtidigt

Omvandla skuggor

Spegla textskuggor

Praktiska granskare

Blandningsläge för ramar

Stöd för ICC-profiler

Stöd för LinkBack


Nästa

(Kontakta oss gärna om du hittar några svengelska eller andra konstiga översättningar på sidan via – Tack så mycket!)

Hem | iCalamus | Hämta | Beställ | Assistans | Nyheter | Kontakt · Privacy
© 2006-2023 · [1012248]