Hvad er nyt?

iCalamus v 1.07

Ændringslog:

Begynderhjælp
 • Nyt: [323], [326]: En ramme oprettelses-dialog bliver vist når der klikkes i dokumentet med oprettelseværktøjet valgt. Dette letter tilgangen til iCalamus for DTP begyndere.
Dokument håndtering
 • Nyt: Dokument skabelon-manager introduceret. Dokumenter kan gemmes som skabeloner og genindlæses fra skabelon-listen.
 • Nyt: En ny dokument-manger understøtter forskellige dokument domæner.
 • Nyt: iCalamus understøtter nu Photo Book oprettelse og bestillingssystem Photographerbook. Du kan anvende denne nye dokument-funktion ved at vælge en af dokument-typerne som findes i det nye dokument-domæne Photographerbook når du opretter et nyt dokument.
 • Nyt: [321]: iCalamus kan gemme et ~.icdk arkiv af det aktuelle iCalamus dokument efter at dokument er blevet åbnet korrekt.
Ramme redigering
 • Nyt: [382]: Valg af linjer med musen gjort lettere.
 • Nyt: [392]: Linjer bliver altid respekteret ved Zoom til valg.
 • Nyt: [336]: Oprettelse af en ny ramme, fravælger alle andre rammer.
Import
 • Nyt: [338]: Tekstimporten giver mulighed for valg af kodning.
Tekstformatering
 • Rettelse: [384]: Tekstoverløbs-ikonerne bliver opdateret efter at der er slettet sider.
 • Rettelse: [389]: Tekstlinealer bliver opdateret øjeblikkeligt efter at deres parametre er blevet ændret.
 • Rettelse: [380]: Tekst-opdatering rettet (ingen tekst udenfor rammer).
 • Rettelse: [380]: Tekstlinealer: Absolut linjehøjde anvender den aktuelle linjehøjde som standardparameter, og ikke 14 pt som en fast standardværdi.
 • Rettelse: [325]: Den effektive tekstlinje forskydning øverst, afhænger ikke længere af højden på den første tekstlinje.
 • Rettelse: [151], [234], [310]: Den resulterende tekstskygge afhænger ikke længere af den valgte zoom indstilling.
Farver
 • Nyt: [345]: RGB farveværdier kan indtastes i procentværdier, heltal (0–255) og i hex værdier (f.eks. for HTML).
 • Nyt: Spotfarver anvendes internt for registrerings-farvemærker og lakering.
 • Nyt: Farvemønstre anvendes internt til hjælpelinjer og lakerings-præsentation.
 • Rettelse: [91]: Gråtone-skyderens tekst korrigeret.
Hjælpelinjer
 • Rettelse: [376]: Skjulte hjælpelinjer kan ikke længere redigeres.
 • Nyt: Beskæringsområdet er indikeret af en rød rektangel, når hjælpelinjerne er slået til. Dokument-elementer i beskæringsområdet er vist udtonet for at indikere beskæringsområdet.
 • Nyt: Hjælpelinjer bliver tegnet langt hurtigere end tidligere.
Udskrift
 • Nyt: Beskæring, TrimBox, ArtBox, MediaBox og CropBox informationer skrives korrekt ved udskrift til PDF.
 • Nyt: Papirstørrelsen justeres automatisk ved udskrift til PDF.
Orddeling
 • Nyt: Flere orddelingsordbøger tilføjet: indonesisk, ukrainsk, tysk (gammel stave-kontrol); samt opdatering af andre ordbøger.
 • Nyt: [306], [324], [332], [372]: Orddeling kraftigt forbedret.
 • Nyt: Introduktion af undtagelsesordbøger:
  Når iCalamus startes, oprettes undtagelsesordbøgerne i mappen ~/Library/Preferences/iCalamus/Hyphenator, hvis de ikke allerede forefindes. De tilbyder et ordeksempel til start. Den engelske undtagelsesordbog er benævnt en_EN.edict og kan let redigeres med Apple's Property List Editor. Da disse ordbøger er simple XML-arkiver, kan en hvilken som helst anden teksteditor anvendes, så længe som du bevarer XML-strukturen intakt.
Juster inspektør
 • Rettelse: [378]: Hjælpelinjer kan justeres korrrekt til ramme-kanter.
Figurer
 • Rettelse: [262], [362], [363], [365]: Dynamiske figurer med bue-segmenter opdateres korrekt efter parameter-ændringer.
Dialoger
 • Nyt: [405]: Et dobbelt-klik på et masterside-ikon viser den relevante masterside.
 • Rettelse: [344], [379], [406]: Flere dialogknapper opdateret.
 • Rettelse: [300]: Flere dialogtekster korrigeret.
 • Rettelse: [337]: Lokaliseringsproblemer i indstillings-dialogen rettet.

(Hvis du finder noget Danglish eller andre underlige oversættelser på denne side, så tøv ikke med – Mange tak!)

Hjem | iCalamus | Download | Køb | Support | Nyheder | Kontakt · Privacy
© 2006-2023 · [1055200]