Wat is er nieuw?

iCalamus v 1.08

Veranderingen:

Tekst bewerken
 • Nieuw: [224]: Tekststijlen ondersteunen nu ook de tekstattributen verbreden/versmallen en scheeftrekken.
 • Opgelost: [88], [241]: Het tekstliniaal-attribuut Schrijfrichting van rechts naar links kan nu ook gebruikt worden.
 • Nieuw: [308]: Dubbelklikken op tekstvelden of ingebedde beelden in tekstframes start meteen de overeenkomstige editor op.
 • Nieuw: Het Voorzieningen-menu van Mac OS X wordt door Teksteditor ondersteund.
 • Nieuw: [280], [397]: Het toewijzen van tekststijlen is compleet omgekeerd, zodat het mogelijk is, in grotere tekstdelen kleinere veranderingen van de tekststijl door te voeren:
  • Toegewezen alinea-tekststijlen worden vanaf nu overschreven door toegewezen tekststijlen; toegewezen tekststijlen worden vanaf nu overschreven door toegewezen tekstattributen.
  • Alinea-stijlen of tekststijlen, die gedeeltelijk overschreven zijn, worden in de lijst met een gele waarschuwingsdriehoek gemarkeerd.
 • Nieuw: [85]: Geselecteerde, met een kleur gemarkeerde tekststijlen zijn gemakkelijker te herkennen.
 • Opgelost: [419]: Regel-formattering verbeterd (Bullet-problemen opgelost).
 • Opgelost: [308]: In tekstframes ingebedde beelden worden bij het verkleinen correct proportioneel geschaald; bij het veranderen van de maten in de dialoog wordt het beeld in het tekstframe live geactualiseerd.
Printen
 • Opgelost: [424]: Documenten kunnen weer in liggend formaat geprint worden.
 • Opgelost: [425]: Gekleurde snijteken-elementen worden nu i.p.v. in RGB in het apparaatafhankelijk CMYK-formaat uitgevoerd.
 • Opgelost: [426]: PDF-uitvoergebieden (CropBox, TrimBox, MediaBox) veranderd, zodat zo mogelijk alle RIP's de printmarkeringen correct kunnen uitvoeren.
Navigator-Inspector
 • Opgelost: [423]: De rode Navigatie-rechthoek bevriest niet meer.
Hulplijnen
 • Opgelost: [411], [414]: Document-hulprasters houden rekening met de in Instellingen vastgestelde beeldschermresolutie.
 • Opgelost: [408]: Hulplijnen worden na het verschuiven direct gedeselecteerd.
Photographerbook
 • Nieuw: Foto-brochures kunnen vanaf nu al vanaf 8 pagina's vormgegeven worden.
 • Nieuw: [413]: De paginagrootte wordt in de Nieuw-dialoog en in de globale-parameters-dialoog van de Pagina-Inspector getoond.
 • Nieuw: Bij lege PhotoGrapherboek-pagina's wordt in het grijs het paginanummer getoond voor een betere oriëntatie.
Diversen
 • Opgelost: [399]: Vorige document-weergaven worden bij het omschakelen tussen verschillende weergaven weer onthouden
 • Opgelost: [394]: Het invoegen met [Appel][V] voegt nu altijd in de actuele pagina in, waarvan het paginanummer linksonder in het documentvenster getoond wordt.
 • Opgelost: [379]: Diverse dialoog-bedieningen verbeterd.
 • Opgelost: [349]: Een poging om niet-ondersteunde bestandsformaten te importeren, leidt niet meer tot een leeg frame, maar wordt met een waarschuwingstoon afgebroken.
 • Nieuw: Handboek-inhoud in alle talen verder aangevuld.

(Als u fouten in de Nederlandse vertalingen en teksten vindt, wilt u ons dan – Hartelijk bedankt!)

Startpagina | iCalamus | Download | Kopen | Support | Nieuws | Contact · Gegevensbescherming
© 2006-2023 · [1046064]