HjemTillægBegrænsningerGNU GPL
  iCalamus > Tillæg Indeks

Datoformaterings streng-syntaks

iCalamus anvender ICU Dato Format streng-syntaksen som er beskrevet i detaljer herunder.

Dato/tids-formater er specificeret ud fra et tidsstrengs-mønster. Antallet af bogstaver i mønstret afgør formatet. I dette mønster, er bogstaverne reserveret som mønster-bogstaver:

Tabel 1: ICU Date format
Symbol Betydning Præsentation Eksempel
G æra designator (Tekst) AD
y år (Nummer) 1996
M måned i året (Tekst + nummer) Juli og 07
d dag i måneden (Nummer) 10
h time i am/pm (1 12) (Nummer) 12
H time på dag (0 23) (Nummer) 0
m minut i timen (Nummer) 30
s sekund i minuttet (Nummer) 55
S millisekund (Nummer) 978
E dag i ugen (Tekst) Tirsdag
D dag i året (Nummer) 189
F ugedag i måneden (Nummer) 2 (2nd Ons i Juli)
w uge i året (Nummer) 27
W uge i måneden (Nummer) 2
a am/pm markør (Tekst) pm
k time på dagen (1 24) (Nummer) 24
K time i am/pm (0 11) (Nummer) 0
Z tids zone (Tekst) Pacific Standard Time
' escape for tekst
'' enkelt anførsel '
Tekst
Fire eller mere, anvender fuld form, < 4 anvender kort eller forkortet form hvis den eksisterer (for eksempel, EEEE giver Mandag, EEE giver Man).
Nummer
Minimumsantal af cifre. Mindre tal bliver vist med 0 foran (eksempelvis, hvis m giver 6, så vil mm giver 06). Årstal bliver behandlet specielt; det betyder at hvis antallet af y er 2, vil året blive vist med 2 ciftre. (For eksempel, hvis yyyy giver 1997, vil yy give 97).
Tekst + nummer
Tre eller flere, anvender test, ellers anvendes tal. (Eksempelvis, resulterer M i 1, MM giver 01, MMM giver Jan, og MMMM giver Januar).

Bemærk: Enhver karakter i mønstret som ikke er i området af ['a'..'z'] og ['A'..'Z'] vil blive behandlet som citat-tekst. Eksempelvis vil karakterer som ':', '.', ' ', '#' og '@' blive vist i den resulterende tidstekst selv om de ikke er omkranset med enkelte citattegn.
Et mønster som indeholder et forkert mønsterbogstav resulterer i en fejl.

Tabel 2: ICU Dato Format eksempler
Formatmønster Resultat
yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss Z 1996.07.10 AD at 15:08:56 PDT
EEE, MMM d, ''yy Ons, Juli 10, '96
h:mm a 8:08 PM
'klokken' hh a, ZZZZ klokken 09 AM. Eastern Standard Time
K:mm a, Z 9:34 AM, PST
yyyy.MMMM.dd GGG hh:mm aaa 1996.Juli.10 AD 12:08 PM

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemTillægBegrænsningerGNU GPL