HjemFarve-inspektørFarve-inspektørTilføj farve
  iCalamus > Reference > Inspektører > Farve-inspektør Indeks

Rediger farve

Eksisterende farver kan redigeres. Dobbeltklik på den tilhørende værdi i listen og du vil se følgende dialog:

Her kan du omdøbe farven, også med dets nuværende farveværdier. Du kan også mærke den, d.v.s. tilegne den til en særlig gruppe af farver. Farvens mærkefarve vil blive vis i farvelisten i Farve-inspektøren bagefter.

Web-sikre_farver
Det lille # felt under farve-skyderne viser den aktuelle farves web farveværdi. Webfarver anvendes til at repræsentere farver på HTML sider på nettet. Web farver er grundlæggende defineret i RGB og skrives i hexadecimalt format, ved at bruge værdierne fra 0 til F (F = 15). #000000 betyder her R0 G0 B0 (Sort), #FFFFFF betyder R255 G255 B255 (Hvid).
Få mere udførlige oplysninger om webfarver m.m. på Wikipedia.
Bemærk: Husk venligst at webfarver altid er RGB, også selvom du har valgt CMYK farvemodellen for den pågældende farve. Hvis du f.eks. opretter nye farver med web-farveværdier, men vælger CMYK farvemodellen, kan den resulterende farve afvige fra hvad du måtte forvente.
Farvemodel
Du kan tilegne en farve til et bestemt farvemodel. iCalamus understøtter følgende farvemodeller som beskrevet her:

CMYK
Det er det foretrukne system når du ønsker at fremstille dokumenter som skal offset-trykkes og ønsker at anvende for-separerede farver. CMYK står for Cyan, Magenta, Yellow og Key. Farveværdierne i CMYK farvesystemet har sædvanligves 8 bits farveinformation pr. farvekanal, hvilket betyder 32 bits pr. farvepunkt i et billede.
RGB
RGB farvesystemet tilbyder u-separerede farver og er det mest almindelige farvesystem i computerverdenen. Næsten alle farve-inputenheder (såsom skannere og digitale kameraer) såvel som skærme anvender dette system. RGB står for Rød, Grøn og Blå. Farveværdierne i RGB farvesystemet har sædvanligvis 8 bits information pr. farve kanal, hvilket betyder op til 24 bits pr. punkt i et billede eller 16,7 millioner forskellige nuancer.
Gråtone
Gråtone farvesystemet bruger kun 8 bits information (eller 256 gråtoner) pr. punkt i et billede.
RGB kalibreret
Dette farvesystem svarer til RGB farvesystemet beskrevet ovenfor, men her bliver farveværdierne automatisk kalibreret af iCalamus for det bedste resultat på skærm og i tryk.
Gråtone kalibreret
Dette farvesystem svarer til Gråtone farvesystemet beskrevet ovenfor, men her bliver farveværdierne automatisk kalibreret af iCalamus for det bedste resultat på skærm og i tryk.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemFarve-inspektørFarve-inspektørTilføj farve