HjemIndholds-inspektørIndholds-inspektørIndholds-inspektør for billeder
  iCalamus > Reference > Inspektører > Indholds-inspektør Indeks

Indholds-inspektør for tekstrammer

Spalter
Når der er valgt en tekstramme, kan du i Indholds-inspektøren indstille, hvor mange tekstspalter som tekstrammen skal anvende. Grundlæggende har den en tekstspalte og dens bredde er identisk med rammens bredde.
Hvis du bruger to eller flere tekstspalter, kan du indstille spaltebredden automatisk eller fast, og definere en afstand mellem dem. Så du kan nemt oprette fler-spaltede layouts uden at skulle justere flere tekstrammer. Du kan formatere alt i en enkelt tekstramme.
Tekst forskydning
I dette afsnit, kan du indstille om teksten i en tekstspalte skal bruge al den tilgængelige plads som der er i tekstrammen, eller om et område i top, bund, venstre og/eller højre side skal forblive tomt. En tekstforskydning kan anbefales, f.eks. når du ønsker at tilegne en konturfarve til en tekstramme som så ellers vil overlappe den tekst som er placeret direkte ud til rammekanten.
Orddeling
iCalamus tilbyder automatisk orddeling som kan indstilles her. Vælg 'aldrig' hvis du ønsker at slå orddeling fra, eller flyt skyderen mod 'ofte' hvis du ønsker at øge antallet af anvendte bindestreger i en tekstramme.
Sprog
Vælg det sprog som generelt skal anvendes i denne tekstramme. Grundlæggende får tekstrammer det sprog som din version af iCalamus kører. Hvis tekstrammerne er lænkede, gælder indstillingen for hele kæden af tekstrammer. Sproget bliver brugt ved stavekontrol og automatisk orddeling af teksten.

For at kunne tilbyde orddelings ordbøger for den automatiske orddeling, skal Hyphenator plug-in'en indlæses. Denne plug-in indeholder de gratis tilgængelige orddelings ordbøger som du kan udveksle med andre som du vil. Men du er nødt til at sikre dig at ordbøgerne har det ønskede format.
Du finder ordbøgerne på denne måde:
Tip: I Tekstlineal-inspektøren, kan du tilegne et sprog for enkelte afsnit. Sprogdefinitionen i en tekstlineal overtrumfer sprogdefinitionen som er indstillet i Indholds-inspektøren for det pågældende afsnit.
Tekstombrydning
I Tekstombrydnings-inspektøren kan du for enkelte rammer vælge, at teksten skal ombrydes om disse rammer. Når du slår denne funktion til for en valgt tekstramme, vil teksten i denne ramme ikke længere ombrydes om disse rammer.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemIndholds-inspektørIndholds-inspektørIndholds-inspektør for billeder