HjemInspektørerInspektørerUdvidede geometrifunktioner
  iCalamus > Reference > Inspektører Indeks

Geometri-inspektør

(Please don't miss the subchapter(s) of this section.)

Geometri-inspektøren giver mange muligheder for at kontrollere og ændre position og størrelse på en ramme eller et objekt. Disse muligheder er beskrevet som følger.

sReferencepunkt]

Her kan du vælge et referencepunkt indeni en ramme for rotation og spejling. Den sorte firkant viser det aktuelle referencepunkt. Referencepunktet kan ændres ved at klikke på en anden firkant.
Den sorte cirkel rundt om det valgte objekt øverst i midten indikerer hvor den originale top af det valgte objekt er. Det gør det lettere at finde det rigtige referencepunkt selv ved roterede rammer.
X koordinat
Denne værdi afgør positionen af venstre kant.
Y koordinat
Denne værdi afgør positionen af topkanten.
Bredde
Denne værdi afgør den absolutte bredde på objektet.
Højde
Denne værdi afgør den absolutte højde på objektet.
Proportional beskyttelse

Dette symbol er en kontakt som viser en kæde eller to ender af en kæde, som skiftes med et enkelt museklik. Den lukkede kæde indikerer at bredde og højde værdierne for objektet er kædet sammen. Hvis du ændrer bredden, vil højden automatisk blive ændret proportionalt.
Bredde i  %
Hvis du ønsker at ændre den nuværende bredde i procentværdier uden at bruge en regnemaskine først, kan du bruge dette felt. Du skal blot indtaste den ønskede procentværdi. Hvis den nuværende bredde er f.eks. 5,3 cm og du skriver 123 % vil den blive ændret til 6,519 cm. Pop-op menuen giver mulighed for at vælge mellem nogle standardværdier.
Højde i  %)
Hvis du ønsker at ændre den nuværende højde i procentværdier uden at bruge en regnemaskine først, kan du bruge dette felt. Du skal blot indtaste den ønskede procentværdi. Hvis den nuværende højde er f.eks. 12,5 mm og du skriver 42 % vil den blive ændret til 5,25 mm. Pop-op menuen giver mulighed for at vælge mellem nogle standardværdier.
Vinkel rotationshjul

Hvis du ønsker at rotere en ramme i Geometri-inspektøren, så klik på det blå håndtag i rotationshjulet og roter det indtil rammen har nået den ønskede vinkel. Den øjeblikkelige vinkel vises i midten af rotationshjulet.
Rotationsvinkel
Som et alternativ til rotationshjulet, kan du indtaste en numerisk rotationsvinkel eller vælge en af de foreslåede værdier fra pop-op menuen.
Vridningsvinkel
Du kan vride et objekt hvilket giver det en slags parallelogram udseende. Indtast en værdi for vridningsvinklen i positiv eller negativ procent værdi, eller vælg en af de foreslåede muligheder fra pop-op menuen.
Skiftbeskyttelse

Når du klikker på Ramme-låsen således at hængelåsen er lukket, er rammen beskyttet mod ændringer.
Vandret spejling

Et klik på dette symbol spejler rammen vandret, i relation til det valgte referencepunkt.
Hvis du ønsker at spejle rammen på dens nuværende position, skal du først vælge rammens center som referencepunkt.
Lodret spejling

Et klik på dette symbol spejler rammen lodret, i relation til det valgte referencepunkt.
Hvis du ønsker at spejle rammen på dens nuværende position, skal du først vælge rammens center som referencepunkt.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemInspektørerInspektørerUdvidede geometrifunktioner