HjemTekst-inspektørTekstegenskaberTekststypografi-inspektør
  iCalamus > Reference > Inspektører > Tekst-inspektør Indeks

Tekstformatering

I dette afsnit afgør du hvordan den valgte tekst skal formateres. iCalamus har flere forskellige parametre som kan bruges uafhængigt eller kombineret. De er beskrevet i detaljer herefter.

Alle indstillinger som du laver her, refererer altid til den valgte tekst. Når du indstiller parametre som også er præ-definerede af en tekstlineal eller en teksttypografi som er anvendt i denne tekst, vil du overskrive disse parametre.


Justering

Her afgør du om teksten skal formateres venstrejusteret, centreret, højrejusteret eller med lige margener. Du kan f.eks. bruge en venstrejusteret lineal i teksten men også bestemme at en del af teksten skal være højrejusteret.

Første linjes venstreindrykning

  
Her kan du indstille første linjes venstreindrykning i forhold til tekstrammens venstre kant. Hvis du har travlt med f.eks. et klassisk boglayout og anvender en linjehøjde på 9 pt i en optisk linjehøjde på 12 pt, kan du nemt skabe et æstetisk afsnitsstart ved at indtaste den optiske linjehøjde (12 pt) som første linjes venstreindrykning her.
Venstreindrykning

  
Her kan du indstille linjernes venstreindrykning indenfor afsnittet. Denne indrykning er ofte anvendt når du fremstiller layout med f.eks. punktlister og ønsker at formatere punkterne med mere end en tekstlinje.
Højreindrykning

  
Her indstiller du højreindrykningen for alle tekstlinjer.

Mellemrum før afsnit

  
Her kan du indstille et ekstra mellemrum som vil blive indsat øverst i hvert afsnit. Denne værdi kan sammenlægges med den næste beskrevne mellemrum efter afsnit.
Mellemrum efter afsnit

  
Her kan du indstille hvor meget mellemrum som vil blive indsat efter et afsnit. Hvis du anvender tekst med en skydning på 9 pt og indsætter 18 pt mellemrum efter afsnittet, vil afslutningen af afsnittet se ud som om du har indsat en tom tekstlinje. Denne værdi kan sammenlægges med værdien fra mellemrum før afsnit.
Mellemrum mellem linjer

  
Denne værdi afgør hvor meget mellemrum der bliver indsat imellem tekstlinjerne. Hvis du anvender tekst med en skriftstørrelse på 12 pt og indsætter 2 pt mellemrum imellem linjerne, vil den optiske linjehøjde (skydning) blive 14 pt.

Skydning
Her kan du justere skydningen med forskellige valg.
Variabel

  
Hvis du sætter skydningen variabelt, vil den korresponderende linjehøjde referere til den størst anvendte skriftstørrelse som er anvendt i linjen.
Eksakt

  
Her kan du indstille den eksakte skydning i et ekstra parameterfelt. Uanset om teksten anvender større eller mindre skriftstørrelser, så vil de blive formateret til den linjehøjde som er valgt her.
Mindst

  
Du kan indstille en mindste linjehøjde. Hvis du sætter maksimumværdien i det andet parameterfelt til nul (standard), vil maksimum linjehøjden være ubegrænset. Men du kan også vælge en maksimum linjehøjde her.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemTekst-inspektørTekstegenskaberTekststypografi-inspektør