HjemInspektørerFordel objekterFarve-inspektør
  iCalamus > Reference > Inspektører Indeks

Tekstombrydnings-inspektør

Brug indstillingsmulighederne i Tekstombrydnings-inspektøren til at lade teksten i tekstrammer løbe rundt om andre objekter. Vælg ikke selve tekstrammen, men den ramme som tekstrammen skal ombrydes om. Så kan du herefter vælge mellem flere forskellige tekstombrydningsmuligheder i Tekstombrydnings-inspektøren.

For at gøre dette helt klart: Du giver informationen Jeg ønsker at blive omringet af tekst i tekstrammer. til enhver valgt ramme – eller simpelt udtrykt: Jeg ønsker at erstatte teksten i tekstrammer.

Ingen ombrydning
Det er standardindstillingen hvor tekstrammen fuldkommen ignorerer den valgte ramme.
  
Ombrydning med form som et rektangel
I denne indstilling, vil erstatningsrammen blive opfattet som en rektangel, og teksten blive ombrudt omkring dette.
  
Ombrydning om objektets figur
Med denne indstilling, vil objektets figur blive brugt til at erstatte teksten.
  
Spring over objekt
Med denne indstilling, vil erstatningsrammen blive opfattet som et rektangel som er lige så bred som tekstrammen. Dette medfører at teksten bliver afbrudt af objektet og fortsætter bagefter.
  
Inverter
Denne kontakt inverterer de valgte tekstombrydnings-indstillinger. Teksten vil nu være der hvor den ellers ville have været erstattet og vice versa.
Forskydninger
I de fire indtastningsfelter, kan du indstille meget detaljeret hvor stort erstatningsobjektet skal være. Du vil f.eks. indstille en forskydning på 10 mm rundt om en figur således at den ombrudte tekst ikke vil starte eller stoppe direkte ved figurens kant.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemInspektørerFordel objekterFarve-inspektør