HjemRediger menuKlipSæt ind
  iCalamus > Reference > Menuer > Rediger menu Indeks

Kopier

Du kan kopiere ethvert objekt fra dokumentet til systemets udklipsholder for senere at kunne indsætte det i dokumentet eller i andre dokumenter (eller måske i andre programmer).


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemRediger menuKlipSæt ind