HjemRediger menuFravælg altStavekontrol
  iCalamus > Reference > Menuer > Rediger menu Indeks

Find

Når en tekstramme og Tekst-værktøjet er valgt, kan du tilgå funktionerne for tekst, find og erstat her.

Find
Når du vælger denne undermenu, åbnes en dialog, hvor du kan indtaste den tekst som du ønsker at finde, i Find's indtastningsfelt. Klik på knappen Næste for at finde den næste placering af den søgte tekst. Klik på knappen Forrige hvis du ønsker at søge efter en forekomst før din nuværende tekstmarkørs placering.
Vigtigt: Hvis du kun ønsker at finde tekst men ikke at erstatte den, så lad være med at klikke på en af knapperne Erstat alle, Erstat og Erstat og find næste. Ellers vil Find teksten bliver erstattet af indholdet (endda tomt) i Erstat med-indtastningsfeltet ved en fejltagelse.

Knapperne i denne dialog er beskrevet herunder fra højre til venstre:
Næste
Når du vælger denne knap, vil der blive søgt i teksten fra placeringen af tekstmarkøren efter den i Find indtastede tekst. Hvis den findes vil den blive markeret.
Forrige
Denne knap søger efter den første forekomst af teksten foran markørens placering i den valgte tekstramme.
Erstat og find næste
Med denne knap, erstatter du den næste fundne forekomst af Find teksten med Erstat med teksten. Derefter vil den næste forekomst blive markeret.
Erstat
Klik på knappen for at erstatte næste forekomst af Find teksten med Erstat med teksten. Der sker ikke yderligere.
Erstat alle
Med denne knap vil alle forekomster af Find teksten i hele rammens tekst (og eventuelle lænkede rammer) blive erstattet med Erstat med teksten.

De andre undermenuemner efter Find har ikke deres egen dialog.

Find næste
Denne undermenu korresponderer med Næste knappen i Find og erstat dialogen, som beskrevet ovenfor.
Find forrige
Denne undermenu korresponderer med Forrige knappen i Find og erstat dialogen, som beskrevet ovenfor.
Erstat
Denne undermenu korresponderer med Erstat knappen i Find og erstat dialogen, som beskrevet ovenfor.
Erstat og find næste
Denne undermenu korresponderer med den tilsvarende knap i Find og erstat dialogen, som beskrevet ovenfor.
Søg med det valgte
Hvis du har markeret en tekst, vil den blive brugt i Find indtastningsfeltet i Find og erstat dialogen automatisk, efter at du har valgt dette punkt.
Rul til det valgte
Hvis du ikke kan se en valgt tekst i den nuværende dokumentvisningsform, så brug denne undermenu. Dokumentet vil så rulle til en position hvor du kan se begyndelsen af den valgte tekst.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemRediger menuFravælg altStavekontrol