HjemOversigt menuVis usynlige karaktererTilføj yderligere visning
  iCalamus > Reference > Menuer > Oversigt menu Indeks

Zoom

Zoom ind
Ved at vælge dette punkt, fordobler du den nuværende zoom-indstilling. Objekterne i dokumentvinduet vil så blive vist dobbelt så store, mens det synlige dokumentområde mindskes tilsvarende.
Zoom ud
Vælg dette punkt hvis du ønsker at halvere den nuværende zoom-indstilling. Objekterne i dokumentvinduet vil så blive vist halvt så store, mens det synlige dokumentområde forstørres tilsvarende.
Zoom til valg
Dette punkt tillader at justere zoomen så alle valgte objekter i dokumentet kan ses i optimal størrelse.
Tilpas side i vindue
Brug dette punkt for at se hele dokumentsiden i optimal størrelse i vinduet. Alle dokumentsider er placeret på ark, i enkeltside valg er der en side pr. ark, i dobbeltsidet valg er der to sider pr. ark.
Tilpas ark i vindue
Når du vælger dette menupunkt, vil zoomfunktionen vise det aktuelle ark i optimal størrelse i dokumentvinduet. Alle dokumentsider er placeret på ark, i enkeltsidet visning med en dokumentside pr. ark, og i dobbeltsidet visning med henholdsvis to sider pr. ark.
Aktuel størrelse
Dette punkt indstiller zoom-værdien til 100 %.
Hele klippebordet
Dette menupunkt viser den aktuelle side fra det aktuelle ark centreret i vinduet i en zoomfunktion som viser bredden af hele klippebordet på hvilket arket og siden er placeret.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemOversigt menuVis usynlige karaktererTilføj yderligere visning