HjemDe første skridtImporter indholdUdskrivning af et dokument
  iCalamus > Quickstart > De første skridt Indeks

Rediger indhold

Et dokument består af indhold, det er selvforklarende. Næsten alle printere udskriver et blankt stykke papir uden problemer, men det ser unægteligt meget bedre ud med indhold, ikke sandt? I det foregående afsnit har du lært at importere indhold til et dokument. Nu skal du til at blive fortrolig med at redigere indholdet. Vi vil gennemgå dette ved at anvende viften af oprettelsesværktøjer.

Tekster

Hvis du ønsker at ændre tekstindhold, er du nødt til at åbne tekstrammen. Et dobbelt-klik på rammen og så er det klaret. Du vil nu se den grå tekstlineal over rammen. Yderligere, dit dobbelt-klik skiftede det aktuelle værktøjsvalg til tekstværktøjet – og du vil nu se tekstmarkøren blinke i tekstrammen. Brug musemarkøren til at anbringe tekstmarkøren på et andet sted hvis det ønskes. Derefter kan du skrive, slette eller redigere din tekst.
Du kan indsætte specielle karakterer ligesom i andre programmer ved at anvende systemets Tegnpalet. Du finder den allernederst i Rediger menuen. Med et [Ctrl]-klik, kan du åbne en tekstredigerings kontekstmenu.

Her finder du flere funktioner til at ændre tekst, indsætte specielle karakterer, såkaldte tekstfelter og endda mulighed for at indsætte billeder i teksten. Stop op og prøv disse funktioner for et øjeblik. De er alle beskrevet i referencemanualens afsnit.
For yderligere redigering af tekstindholdet og teksttypografien er der inspektører til rådighed som vi dog kun lige vil nævne her. Nogle af deres funktioner er så mangfoldige at det ville gå for vidt at skulle give en detaljeret beskrivelse her. Som du allerede ved, så har referencemanualen....! Ved at anvende indholds-inspektøren, kan du bestemme om tekstrammen skal have flere tekstspalter. Der kan du også indstille orddelingen samt hvilke sprog der skal anvendes til dette.
I farve-inspektøren kan du indstille forskellige farver for skriften, for konturen og for skygger.
Skyggens opførsel kan indstilles i ramme-inspektøren. Der finder du de skøreste muligheder for at leg med skygger. Prøv det.
De vigtigste inspektører for tekst er tekst-inspektøren, teksttypografi-inspektøren og selvfølgelig tekstlineal-inspektøren. Som du ved, kan vi ikke beskrive alle deres funktioner her.
Billeder

Forestil dig! – Let sagt, let gjort. Du kan ikke tegne og male billeder i iCalamus endnu. Det mangler stadig at blive udviklet. Men du ved allerede hvordan du skal importere et billede til dit dokument. Du har sandsynligvis undret dig over at billedet ser anderledes ud i rammen end du havde forventet. Måske ser du kun et 4x4 cm udsnit fra midten af det rigtige billede og undrer dig over hvor pokker resten af det er blevet af.
Vi starter fra starten: iCalamus skelner grundlæggende mellem billederammer og billedeindhold, hvilke er to vidt forskellige ting. Billedeindholdet kan vises f.eks. i dets originale størrelse, mens billederammen er meget størrer eller mindre. (I dine første forsøg, er det sandsynligvis det sidste der gør sig gældende).
Med et [Ctrl]-klik, kan du åbne billederammens kontekstmenu. Tilpas er det vigtigste menupunkt her, fordi det giver mulighed for at vælge disse funktioner som du behøver for at justere billedeindholdet til rammestørrelsen, eller omvendt.

Men hvad nu hvis du kun ønsker at se en del af billedet fremfor det hele i rammen? Det er dit valg. På den ene side, kan du åbne rammen (som du allerede ved, skal du bare vælge vælg-værktøjet og klikke på den lille trekant i øverste venstre hjørne af rammen indtil den peger nedad – eller simpelthen dobbelt-klikke i billederammen) og flytte billedeindholdet med musen, indtil den ønskede del vises i rammen. Luk herefter rammen, og det var det.
På den anden side, kan du flytte rammen mens billedeindholdet forbliver på dets originale placering. Du tager blot fat i rammen med musemarkøren og flytter den. Hvad? Bliver billedeindholdet også flyttet på din skærm? Åh, undskyld. Jeg glemte at nævne en vigtig kontakt. I geometri-inspektøren finder du (ligesom i de fleste andre inspektører) en lille knap med et tandhjul på. (Disse knapper kaldes Funktionsmenu knapper i Apple jargonen). Når du klikker på denne knap med musen, vil du se nogle valgmuligheder. I dette tilfælde tilbyder funktionsmenuen udvidede geometri-inspektør funktioner. Du er allerede bekendt med de viste funktioner på nær en.

Den første mulighed er meget behændig hvis du ønsker at ændre en ramme men ikke dets indhold. Da rammeindholdet blev flyttet sammen med rammen på din computer, skulle du kunne se at menupunktet Ændre indhold var valgt. Med et klik på menupunktet slår du det fra (check-tegnet forsvinder). Når du herefter flytter rammen, forbliver indholdet hvor det er lige nu.
Og det bedste af det hele: Dette virker ikke kun med billederammer, men med alt rammeindhold (bortset fra tekst).
Som vi har nævnt tidligere, så skelner iCalamus egentlig ikke mellem de forskellige rammetyper.

Nu ved du allerede hvordan du skal tilpasse billeder til en ønsket størrelse i en ramme og hvordan du vælger et ønsket udsnit. I geometri-inspektøren finder du mange flere muligheder for vride og bøje rammen eller indholdet. Prøv at rotere billedeindholdet til venstre, roter så selve rammen til højre, fulgt af en vridning af begge på 20 grader og spejl så vandret. (Spørg mig ikke hvorfor)!
I indholds-inspektøren, kan du ændre billedeindholdets visning. Her kan du reducere uigennemsigtigheden fra 100 % ned til 0 % trinløst. Her kan du også blande billederammen med andre rammeindhold som muligvis ligger nedenunder billederammen. Det er absolut værd at lege lidt med de forskellige blandemodeller som der er i iCalamus. Bare prøv det.
I indholds-inspektøren, kan du finde funktionen Opret kontur baseret på uigennemsigtighed. Brug dette til at lave en afmaskning af det billede som så kan anvendes som en klippestil, næsten med et enkelt klik. Denne funktion er afhængig af billedetypen.
De andre inspektører giver mange flere muligheder for at ændre billederammen. Ramme-inspektøren kan tilføje en anden figur, kontur eller skygge til rammen. Hvis du vælger en bestemt figur som kontur, kan du anvende som klippesti direkte, så du kan få fotografiet af din elskede bedstemor til at fremstå i en pæn oval eller til at fremhæve dit firmas nye superprodukt med en stjerne med 50 stråler. Hvis du har tilegnet en skygge eller en kontur til billederammen i ramme-inspektøren, kan du i farve-inspektøren indstille hvilke farver som skal anvendes til disse.
Containere

I iCalamus, kan du nemt oprette tomme figurrammer til forskellige formål.
Layoutere er vant til at placere substitutter for layoutområder som ikke er blevet lavet eller designet allerede. Brug de tomme figurrammer som kun viser rammens figur som en hjælpelinje (hvis du har gjort rammernes hjælpelinjer synlige). Endvidere, et diagonalt kryds indikerer at dette er en tom ramme. (Eksempelvis bruger vi også et diagonalt kryds til indikere transparent tilstand i farvelister).
Hvis du ønsker at forme eller maskere et billede med en figur, tilbyder iCalamus flere forskellige måder at gøre det på. Den letteste og hurtigste måde er at oprette en af de tilgængelige tomme figurrammer, placere billedet der, og dermed har du udført en afmaskning af billedet.
Selvfølgelig kan du konvertere tomme figurrammer til normale rammer bagefter, ved at give dem et nyt indhold.
Her er en liste over de mulige tomme figurrammer, som er identiske med de mulige normale rammer.

De simple tomme figurrammer er opført i den første gruppe. De dynamiske er listet i den sidste gruppe, sorteret efter kompleksitet. Du kan ændre parametrene for de dynamiske i Indholds-inspektøren.
Figurer

Brug dette værktøj til at oprette figurrammer. iCalamus har en udbud af præ-definerede figurer, fra simple rektangler til stjerner og vinkler.

Vælg den ønskede form i figur-værktøjet ved at klikke på figur-værktøj symbolet i værktøjskassen. Hold museknappen nede indtil figur-værktøjs menuen kommer til syne, hvorefter du vælger den ønskede form. Dernæst laver du en ny ramme i dokumentet ved at trække med musen. Hvis du trykker [Esc] før du slipper museknappen, vil den tegnede figur blive slettet igen med det samme.
Da vi formoder at du vil anvende figur-værktøjet ret tit, har vi placeret det i højre side af værktøjskassen for at mindske museafstanden.
De simple tomme figurrammer er opført i den første gruppe. De dynamiske er listet i den sidste gruppe, sorteret efter kompleksitet. Du kan ændre parametrene for de dynamiske i Indholds-inspektøren.
Linjer

Brug dette værktøj til at oprette en linjeramme. iCalamus har tre linjeværktøjer og en vifte af præ-definerede linjetyper, såsom simple linjer, fler-linjer, buede linjer, knækkede linjer og kors-formede.

Vælg den ønskede linjetype i linje-værktøjet ved at klikke på linje-værktøjs symbolet i værktøjskassen. Hold museknappen nede indtil linje-værktøjs menuen viser sig, hvor du kan vælge en linjetype. Opret dernæst en ny ramme i dokumentet ved at trække med musen. Hvis du trykker på [Esc] knappen før du slipper museknappen, så vil den viste linje blive slettet øjeblikkeligt.
Linje-værktøj
Brug dette værktøj hvis du ønsker at tegne simple linjer meget hurtigt. Når du slipper museknappen, oprettes der en linje som kan redigeres ligesom alle andre rammer. Hvis du trykker på [Esc] knappen før du slipper museknappen, så vil den viste linje blive slettet øjeblikkeligt.
Tip: Tryk [Skift] for at tegne rette linjer med 0, 45 eller 90 vinkler (osv.) automatisk.
Polygon figurværktøj
Med dette værktøj, kan du tegne flere sammenhængende rette linjer på en gang. Klik på positionerne som skal forbindes med linjer. Hvis du holder museknappen nede mens du flytter til næste punkt, vil det resultere i en kurve. Et dobbelt-klik afslutter polygonen.
Frihånds figurværktøj
Tegn fuldkommen frie linjer med Frihånds-figurværktøjet. Du tegner simpelthen med musen som du ønsker det. Så snart som du slipper museknappen, vil den tegnede sti blive vektoriseret og afrundet.
Simple linjetyper
linjetyperne i den næste gruppe er præ-definerede linjer som kan tegnes ved at vælge den ønskede type og så oprette en ramme: Diagonalt kors, Kors, Ret vinkel, Linje med tre sider af en rektangel.
Dynamiske linjetyper
Den sidste gruppe af linjetyperne i listen tilbyder såkaldte dynamiske linjetyper. Efter du har oprettet en linjeramme med en af disse, kan du ændre parametre for linjetypen i Indholds-inspektøren, f.eks. antallet af linjer (Hvordan med nodearks-linjer?) eller vinklen på en buet linje.
Vektorer

Brug dette værktøj til at redigere eksisterende vektorobjekter, og vektorstier, til at tilføje og slette vektorpunkter, ændre vektortyper og oprette nye vektorstier.
Vektorsti-værktøj
Brug dette værktøj for at oprette nye vektorstier. Klik et eller andet sted i dokumentet og begynd den nye sti der. Klik så på den næste position. En vektorlinje vil blive tegnet mellem startpunktet og det næste. Hvis du trækker musen til det næste punkt hvor du igen klikker, vil der blive tegnet en bezier-kurve mellem det foregående punkt og det sidste i stedet. Hvis du holder museknappen nede, kan du direkte ændre størrelse og facon på kurven. Fortsæt indtil du har placeret alle punkter. Du kan holde pause og fortsætte når som helst. Det næste punkt vil altid blive forbundet til det sidste.
Hvis du ønsker at flytte enkelte punkter eller basepunkter i bezierkurve-tangenterne, er du nødt til at aktivere Vælg-værktøjet.
Tilføj basepunkt
Hvis du klikker i en allerede eksisterende vektorsti med dette værktøj, bliver et nyt basepunkt indsat på den valgte position.
Slet basepunkt
Hvis du ønsker at slette et basepunkt fra en vektorsti, vælg dette værktøj og klik på det ønskede punkt, som vil blive slettet med det samme.
Konverter retningspunkt
Hvis du klikker på en kurve med dette værktøj, vil den blive konverteret til en vektorlinje. Hvis du klikker på en linje, vil den blive konverteret til en kurve som er formet som den foregående linje som standard. Du kan så trække basepunkterne fra den rette kurve med musen for at forme kurven som du ønsker.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemDe første skridtImporter indholdUdskrivning af et dokument