SākumsPielikumsIerobežojumiGNU GPL
  iCalamus > Pielikums Alfabētiskais rādītājs

Datuma formāta virkņu sintakse

iCalamus izmanto ICU Date Format virkņu sintaksi, kuras apraksts seko tālāk.

Datuma laika formāts tiek norādīts ar virkņu laika modeļa palīdzību. Modeļa burtu skaits nosaka formātu. Šajā modelī burti ir rezervēti kā modeļa burti:

Tabula 1: ICU Datuma formāts
Simbols Nozīme Prezentācija Piemērs
G ēras apzīmētājs (Teksts) AD
y gads (Skaitlis) 1996
M mēnesis (Teksts&Skaitlis) Jūlijs un 07
d diena mēnesī (Skaitlis) 10
h stunda am/pm (1 12) (Skaitlis) 12
H stunda dienā (0 23) (Skaitlis) 0
m minūte stundā (Skaitlis) 30
s sekunde minūtē (Skaitlis) 55
S milisekunde (Skaitlis) 978
E diena nedēļā (Teksts) Otrdiena
D diena gadā (Skaitlis) 189
F nedēļas diena mēnesī (Skaitlis) 2 (2. Tre Jūlijā)
w nedēļa gadā (Skaitlis) 27
W nedēļa mēnesī (Skaitlis) 2
a am/pm (Teksts) pm
k stunda dienā (1 24) (Skaitlis) 24
K stunda am/pm (0 11) (Skaitlis) 0
Z laika josla (Teksts) Pacific Standard Time
' izeja uz tekstu
'' vienpēdiņa '
Teksts
Četri vai vairāk - lieto pilno formu, <4 - lieto īso vai saīsināto formu, ja tāda pastāv (piemēram, EEEE ir Pirmdiena, EEE ir Pir).
Saitlis
Minimālais zīmju skaits. Īsākiem skaitļiem tiek pielikta nulle (piemēram, ja m ir 6, mm ir 06). Gads tiek apzīmēts īpaši; t.i., ja y vērtība ir 2, gads tiks saīsināts līdz divām zīmēm (piemēram, ja yyyy ir 1997, yy ir 97).
Teksts&Skaitlis
Trīs vai vairāk, lieto tekstu, pretējā gadījumā lieto skaitli (piemēram, M ir 1, MM ir 01, MMM ir Jan, un MMMM ir Janvāris).

Padoms: Rakstzīmes, kas nav [a..z] un [A..Z], tiek uzskatītas par citētu tekstu. Piemēram, :, .,  , # un @ parādīsies laika tekstā, pat ja nebūs ieliktas vienpēdiņās.
Modelis, kas satur jebkādu nederīgu modeļa burtu, rezultējas kļūdā.

Tabula 2: ICU Datuma formātu paraugi
Formāta modelis Rezultāts
yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss Z 1996.07.10 AD at 15:08:56 PDT
EEE, MMM d, ''yy Wed, July 10, '96
h:mm a 8:08 PM
hh 'o''clock' a, ZZZZ 09 o'clock AM. Eastern Standard Time
K:mm a, Z 9:34 AM, PST
yyyy.MMMM.dd GGG hh:mm aaa 1996.July.10 AD 12:08 PM

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsPielikumsIerobežojumiGNU GPL