SākumsKrāsu inspektorsPiešķirt krāsas objektiemKrāsu papildfunkcijas
  iCalamus > Uzziņa > Inspektori > Krāsu inspektors Alfabētiskais rādītājs

Piešķirt krāsas tekstam

Līdzīgā veidā kā objektiem Jūs piešķirat krāsas teksta rāmī esošam tekstam.

  

Vispirms jāatzīmē teksta laukums. Krāsu inspektora objektu atlasītājā izvēlieties ikonu Figūra uz režīmu atlasītājā izvēlieties Teksts. Viens peles klikšķis iekrāsos teksu melnu. Tā kā burti teksta rāmī veidoti no vektorkontūrām, Figūra šajā gadījumā attiecas uz tiem.

  

Klikšķis pārslēdz objektu atlasītāju uz režīmu Kontūra. Vēl viens klikšķis pievieno tekstam dzeltenu kontūru.

  

Vēl viens klikšķis pārslēdz objektu atlasītāju uz režīmu Ēna. Pēdējais klikšķis pievieno tekstam fuksīnas krāsas ēnu.

  

Lai būtu redzami teksta atribūti Kontūra un Ēna, tie vispirms jāaktivizē Teksta inspektorā vai Teksta stilu inspektorā.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsKrāsu inspektorsPiešķirt krāsas objektiemKrāsu papildfunkcijas