SākumsSatura inspektorsSatura inspektorsSatura inspektors attēliem
  iCalamus > Uzziņa > Inspektori > Satura inspektors Alfabētiskais rādītājs

Satura inspektors teksta rāmjiem

Slejas
Kad teksta rāmis ir iezīmēts, Satura inspektorā varat noteikt, cik daudz teksta sleju tajā atradīsies. Pamatvariants ir viena sleja, kuras platums identisks rāmja platumam.
Lietojot divas vai vairāk slejas, Jūs varat noteikt to platumu automātiski vai fiksēti un norādīt attālumu starp tām. Tādējādi iespējams izveidot daudzsleju izkārtojumus bez nepieciešamības regulēt vairāku teksta rāmju izvietojumu. Visa formatēšana veicama vienā rāmī.
Teksta nobīde
Šeit Jūs norādāt, vai tekstam slejā jāizmanto viss pieejamais laukums rāmī vai augšējai, apakšējai, kreisajai un/vai labajai malai jāpaliek brīvai. Tekst nobīde ieteicama gadījumos, kad, piemēram, vēlaties piešķirt krāsainu kontūru teksta rāmim, kas citādi pārklātos ar tekstu, kas novietots tieši pie rāmja malas.
Zilbjdale
iCalamus piedāvā automātisku zilbjdali, kuras regulācija veicama šeit. Izvēlieties nekad, ja vēlaties atspējot zilbjdali, vai aizbīdiet slīdni līdz bieži, ja vēlaties palielināt teksta rāmī lietoto pārnesuma zīmju skaitu.
Valoda
Izvēlieties valodu, ko piemērot šim teksta rāmim kopumā. Parasti teksta rāmji iegūst valodu, kas aktivizēta, palaižot iCalamus. Ja teksta rāmji ir saistīti, valoda vienmēr tiks piemērota visai ķēdei. Valodu izmanto pareizrakstības pārbaudes un zilbjdales rīki.

Lai iespējotu zilbjdales vārdnīcas automātiskai zilbjdalei, jāpalaiž Zilbjdales spraudnis. Tas satur brīvi pieejamās zilbjdales vārdnīcas, kuras, ja vēlaties, varat aizvietot ar citām, vien pārliecinieties, ka tās ir pareizajā formātā.
Vārdnīcas atrodamas šādi:
Ieteikums: Teksta lineāla inspektorā Jūs varat piemērot valodu atsevišķām rindkopām. Tādā gadījumā teksta lineālā noteiktā valoda pārraksta valodu, kas noteikta Satura inspektorā.
Teksta apliece
Teksta aplieces inspektorā Jūs norādāt atsevišķiem rāmjiem, ka tekstam visos teksta rāmjos jāapliecas ap šiem rāmjiem. Nospiežot šo slēdzi iezīmētam teksta rāmim, teksts šajā rāmī vairs neapliecas ap šiem rāmjiem.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsSatura inspektorsSatura inspektorsSatura inspektors attēliem