SākumsRāmja inspektorsJauns līnijas objektsRāmja figūra
  iCalamus > Uzziņa > Inspektori > Rāmja inspektors Alfabētiskais rādītājs

Rāmja kontūra

Zīmēt kontūru
Atzīmējot šo rūti, tiks zīmēta rāmja figūras kontūra. Vairākiem rāmju tipiem (piemēram, teksta rāmjiem) šī rūts nav aktivizēta, taču to var mainīt jebkurā laikā. Tas, vai tiks zīmēta arī pati figūra, atkarīgs no uzstādījumiem Rāmja inspektora sadaļā Figūra.
Kontūra kā maska
Šī rūts ir ļoti svarīga, jo iespējo iCalamus lieliskās maskēšanas metodes. Rāmja kontūra tiks lietota kā maska tikai tad, ja šī rūts būs atzīmēta. Ja figūrā ir vairāk kā viena kontūra, varat noteikt, vai lietot arī iekšējo masku.
Ja objektiem ir vismaz divas vektorkontūras, pēdējā izvēlne nosaka, vai lietot arī iekšējo kontūru kā masku, maskējot fonu, vai tomēr zīmēt to kā līniju.
Kontūras biezums

Šeit Jūs nosakāt kontūras biezumu, ievadot skaitlisku vērtību vai kustinot slīdni.
Līnijas stils

Izvēlnē pa kreisi Jūs nosakāt līnijas stilu. Varat izvēlēties starp tādiem stiliem kā viendabīga, punktota, svītrota u.c., kā arī kombinētiem variantiem.
Izvēlne pa labi nosaka, kā tiks zīmēti līniju gali.
Nākamā izvēlne savukārt nosaka, kā tiks zīmēti līniju stūri. Iespējami trīs veidi: taisns, noapaļots, slīps.
Līnijas gali

Piešķiriet līnijas sākumam un galam dažādus simbolus. Tas noder, piemēram, tehniskajā grafikā.
Kreisajā pusē nosakiet līnijas sākuma simbola izmēru un tipu, savukārt labajā pusē līnijas beigu simbola izmēru un tipu.
Gradienta līnijas pildījuma parametri
Šī parametru grupa ir aktīva tikai tad, ja Krāsu inspektorā esat piemērojis gradientu kā kontūras krāsu. Tad varat noteikt, kā gradientam zīmēt šo kontūru. Nosakiet arī rotācijas leņķi un izvēlieties starp lineāru un radiālu gradientu.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsRāmja inspektorsJauns līnijas objektsRāmja figūra