SākumsTeksta inspektorsTeksta atribūtiTeksta stilu inspektors
  iCalamus > Uzziņa > Inspektori > Teksta inspektors Alfabētiskais rādītājs

Tekst formatēšana

Šajā sadaļā Jūs varat noteikt iezīmētā teksta formatējumu. iCalamus piedāvā virkni parametru, kas lietojami atsevišķi vai kombinēti. Tūlīt par tiem uzzināsiet vairāk.

Visi iestatījumi, ko šeit veicat, vienmēr attiecas uz tobrīd iezīmēto tekstu. Nosakot parametrus, ko sniedz arī šajā tekstā lietots teksta lineāls vai teksta stils, Jūs pārrakstīsiet to parametrus.


Izlīdzinājums

Šeit Jūs nosakāt, vai teksts izlīdzināms pa kreisi, centrējams, izlīdzināms pa labi vai abpusēji izlīdzināms. Varat, piemēram, tekstā izmantot pa kreisi izlīdzinātu lineālu, bet nelielu tā daļu izlīdzināt pa labi.

Pirmās rindas kreisā atkāpe

  
Šeit Jūs nosakāt pirmās rindas atkāpi no teksta rāmja kreisās malas. Ja veidojat, piemēram, klasisku grāmatas maketu un lietojat rindas augstumu 9 pt optiskajā rindas augstumā 12 pt, varat vienkārši izveidot estētisku rindkopas sākumu, ievadot optisko rindas augstumu (12 pt) kā pirmās rindas atkāpi.
Kreisā atkāpe

  
Šeit Jūs nosakāt rindu kreiso atkāpi rindkopā. Šo atkāpi bieži izmanto, veidojot, piemēram, aizzīmētus sarakstus un vēloties formatēt saraksta vienības ar vairāk kā vienu teksta rindu.
Labā atkāpe

  
Šeit Jūs nosakāt visu teksta rindu labo atkāpi.

Tukšums pirms rindkopas

  
Šeit Jūs nosakāt papildu tukšumu, kas pievienojams virs katras rindkopas. Šī vērtība var summēties ar nākamo aprakstīto parametru tukšumu pēc rindkopas.
Tukšums pēc rindkopas

  
Šeit Jūs nosakāt, cik liels tukšums pievienojams pēc rindkopas. Ja Jūsu tekstam ir rindu atstatums 9 pt un Jūs pievienojat 18 pt tukšumu pēc rindkopas, tad rindkopas beigas izskatīsies it kā Jūs būtu pievienojis tukšu teksta rindu. Šī vērtība var summēties ar tukšumu pirms rindkopas.
Tukšums starp rindām

  
Šī vērtība noteic tukšumu starp teksta rindām. Ja Jūsu tekstam ir fonta izmērs 12 pt un Jūs pievienojat 2 pt tukšumu starp rindām, optiskais rindas augstums (rindu atstatums) būs 14 pt.

Rindu atstatums
Šeit Jūs varat regulēt rindu atstatumu ar dažādu opciju palīdzību.
Mainīgs

  
Ja nosakāt mainīgu rindu atstatumu, atbilstošie rindu augstumi attieksies uz lielāko fonta izmēru, kāds rindā lietots.
Tieši

  
Papildu parametru laukā Jūs nosakāt precīzu rindu atstatumu. Nav būtiski, vai rakstzīmes izmanto lielāku vai mazāku fonta izmēru, – tās tiks formatētas šeit noteiktajos rindu augstumos.
Vismaz

  
Jūs varat noteikt mazāko rindas augstumu. Ja otrajā papildu parametru logā noteiksiet maksimālo vērtību Nulle (noklusējums), maksimālais līnijas augstums būs neierobežots. Protams, varat to noteikt konkrētu un ierobežotu.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsTeksta inspektorsTeksta atribūtiTeksta stilu inspektors