SākumsInspektoriIzplatīt objektusKrāsu inspektors
  iCalamus > Uzziņa > Inspektori Alfabētiskais rādītājs

Teksta aplieces inspektors

Izmantojiet Teksta aplieces inspektora uzstādījumus, lai ļautu tekstam teksta rāmjos apliekties ap citiem objektiem. Neiezīmējiet teksta rāmi, bet gan rāmi, ap kuru tekstam jāapliecas. Tad izvēlieties starp vairākām teksta aplieces opcijām Teksta aplieces inspektorā.

Paskaidrojot tuvāk: Jūs piešķirat informāciju Es gribu, lai teksta rāmju teksts apliecas ap mani. jebkuram iezīmētam rāmim – vai vēl vienkāršāk: Es gribu izspiest teksta rāmjos esošo tekstu.

Bez teksta aplieces
Šis ir noklusētais variants, kurā teksta rāmis pilnībā ignorē iezīmēto rāmi.
  
Apliekt ap ierobežojošu logu
Šajā režīmā izspiedošais rāmis tiks uzskatīts par taisnstūru, ap kuru aplieksies teksts.
  
Apliekt ap objekta formu
Šajā režīmā teksta izspiešanai tiks izmantota objekta forma.
  
Pacelt objektu
Šajā režīmā izspiedošais rāmis tiks uzskatīts par taisnstūri teksta rāmja platumā, un no teksta aplieces objekts tiks pilnībā pacelts.
  
Invertēt
Šis slēdzis invertē izvēlēto teksta aplieces režīmu. Teksts virzīsies normāli, kur tam būtu jābūt izspiestam, un otrādi.
Nobīdes
Četros rediģēšanas laukos varat precīzi noteikt, cik lielam jābūt tekstu izspiedošajam objektam. Iespējams, piemēram, noteikt 10 mm distanci ap figūru, lai apliektais teksts nesāktos vai nebeigtos tieši pie figūras malas.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsInspektoriIzplatīt objektusKrāsu inspektors