SākumsRīku paleteRīku paleteIezīmēšanas rīks
  iCalamus > Uzziņa > Rīku palete Alfabētiskais rādītājs

Rediģēšanas rīki

Patlaban ir pieejams tikai viens Rediģēšanas rīks, bet praktisku apsvērumu dēļ mēs to esam grupējuši ar vienīgu Transformēšanas rīku. Tālāk tas tiks paskaidrots sīkāk.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsRīku paleteRīku paleteIezīmēšanas rīks