DomůDodatkyLimityGNU GPL
  iCalamus > Dodatky Rejstřík

Syntaxe formátu data

iCalamus používá pro formáty data syntaxi ICU. V následujícím ji detailně popíšeme.

Formát data a času je popsán textovým vzorkem. Počet písmen určuje formát výstupu. Pro textový vzorek jsou vyhrazena tato písmena:

Tabulka 1: Formát data ICU
Symbol Význam Prezentace Příklad
G označení epochy (text) AD
y rok (číslo) 2006
M měsíc v roce (text a číslo) 7 červen
d den v měsíci (číslo) 10
h hodina v am/pm (1 12) (číslo) 12
H hodina v den (0 23) (číslo) 0
m minuta v hodině hodina (číslo) 30
s sekunda v minutě (číslo) 55
S milisekunda (číslo) 978
E dny týdne (text) úterý
D den v roce (číslo) 189
F den v měsíci (číslo) 2 (2. středa v červnu)
w týden v roce (číslo) 27
W týden v měsíci (číslo) 2
a označení am/pm (text) pm
k hodina ve dni (1 24) (číslo) 24
K hodina v am/pm (0 11) (číslo) 0
Z časové pásmo (text) středoevropský čas
' začátek textu
'' jednoduchá uvozovka '
text
čryři nebo více písmen zarávají dlouhou formu, méně než čtyři krátkou formu, pokud existuje (příklad: 'EEEE' dá 'pondělí', 'EE' dá 'po').
číslo
Minimální počet číslic. Kratší číslicová písmena vytvoří formu bez levostranné nuly (příklad: 'm' dá '6', 'mm' dá '06'). Rok se zadává jinak: Je-li počet 'y' 2, zrkátí se rok na poslední dvojčíslí (příklad: 'yyyy' dá '2006', 'yy' dá '06'.)
text a číslo
Tři nebo více písmen vytvoří text, jinak číslice. (příklad: 'M' dává '1', 'MM' dává '01', 'MMM' dává 'Led' a 'MMMM' dává 'Ledna'.)

Upozornění: Všechny znaky v textovém vzoru, které nejsou v rozsahu ['a'..'z'] a ['A'..'Z'] se vypíší jako normální text. Například se znaky jako ':', '.', ' ', '#' a '@' ve výsledku vypíší, pokud nejsou uzavřeny v jednoduchých apostrofech.
Textový vzor, který obsahuje nepovolené znaky způsobí chybový výpis.

Tabulka 2: Příklady formátu data ICU
Formátový textový vzorek Výsledek
yyyy.MM.dd G 'um' HH:mm:ss Z 1996.07.10 AD um 15:08:56 SEČ
EE, d. MMM ''yy St, 10. června '96
h:mm a  8:08 PM
hh 'o''clock' a, ZZZZ 09 o'clock AM. Eastern Standard Time
K:mm a, Z 9:34 AM, PST
dd.MMMM yyyy GGG hh:mm aaa 10. Juli 1996 AD 12:08 PM

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Poslední aktualizace 13. června 2015

DomůDodatkyLimityGNU GPL