DomůGNU General Public License
  iCalamus Rejstřík

Rejstřík

# | 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | [

#
#!#
###

1
1/1 čtverčík
1/2 čtverčík
1/4 čtverčík
1/6 čtverčík

A
Aditivní sněšování
Adresář
Akce kolečka
Akce paletek
Akce rámečků
Aktualizace
Arch do celého okna
Atributy písma

B
Barevný režim
Barva
Bezpatková písma
Bilder
Bilder im Buch platzieren
Blok informací o odesilateli
Bullet
Buttons

C
Celou stránku
Celý arch
Centrovat vodorovně
Chlebové písmo
Chlebové písmo pro vyznačování
CMYK
Co je iCalamus
Co je nového v iCalamusu?
CocoaBooklet
Container
Copyright
Create Booklet

D
Další
Další funkce (obrázky)
Další funkce (PDF)
Dateinamen
Default keystrokes
Dělení na devítiny a dvanáctiny
Dělení slov
Dezimal-Tabulator
Diagonální kříž
Dialogy
Diskový prostor
Diskusní fóra iCalamusu
Dodatky
Dokument drucken
Dokument erzeugen
Dokument-Finishing
Dokument-Service
Dokumentové okno
Dopisní papír
Duplikovat
Duplikovat textové pravítko
Duplikovat textový styl
Duplikovat v rozteči
Dvojčtverec
Dvojitý trojúhelník

E
Editovat parametry tvaru (tvarové rámečky)
Editovat PDF
Editovat pracovní prostředí
Editovat stránky
Editovat textové pole
Erste Schritte
Export
Externí zásuvné moduly

F
FAQ (Otázky a odpovědi)
Farbsystem
Figure Space
Formát
Formátování odstavců
Formátování písma
Formátování textu knihy
Formen
Funkce dialogů

G
Globale Fotobuch-Parameter bearbeiten
GNU General Public License
GNU GPL

H
Handbuch-Konventionen
Hledat
How to create a bilingual book
Hvězda

I
Import
Import textu do knihy
Import z fotoaparátu
Import z iPhoto
Import: TWAIN
Import: z fotoaparátu
Index horní/Index dolní
Informace o dokumentu
Inhalte bearbeiten
Inhalte importieren
Inverzně
iPhoto Import
iPhoto-Buch
iPhoto-Kalender

J
Jazyk
Jen malé ikony
Jen text
Jen velké ikony

K
Kalibrované stupně šedi
Kalibrovaný RGB
Kapitola formatieren
Kerning
Klávesové zkratky
Klávesové zkratky (Nápověda)
Klávesové zkratky nástrojů
Klávesové zkratky v menu
Klávesy myši
Kliknutí + [Ctrl]
Kniha
Kolečko
Kolečko + [Ctrl][Alt]
Kombinovat
Koncům řádek
Konec odstavce
Konec řádky
Konec sloupce
Konejterový nástroj
Konfigurace výstupu do PDF
Kontextová menu pro dokumentové stránky
Kontextová menu pro zpracování vektorů
Kontextové funkce
Kontextové menu pro linkové rámečky
Kontextové menu pro režim zpracování textu
Kontextové menu pro tvarové rámečky
Kontextové menu textového rámečku
Kontextové menu toku obsahu
Kontexttové menu pro obrazové rámečky
Kontrola
Kontrola pravopisu
Kontrolovat pravopis při psaní
Konvertovat text do vektoru
Konvertovat text na skupinu jednotlivých vektorových rámečků
Kopie
Kopírovat
Kopírovat barvu
Kopírovat text dokumentu
Kopírovat text stránky
Kosodélník
Kreslit tah
Kreslit tvar
Kříž
Kruhový oblouk
Krytí
Krytí (obrázky)
Krytí (PDF)

L
Lepicí mezera
Levé odsazení uvnitř odstavce
Levé odsazení začátku odstavce – indent
Ligatury
Limity
Linien
Linka – otevřený obdélník
Linka z proměnným zalomením
LinkBack
Linker Tabulator
Linkový nástroj
Lupa
Lupa (Menu Vzhled)

M
M pomlčka
Měkké dělení
Měkké světlo
Menu
Menu iCalamus
Menu Nápověda
Menu Objekty
Menu Okno
Menu Paletky
Menu Soubor
Menu Úpravy
Menu Vzhled
Měření
Mezery
Mezikruží
mínusky
Mnohoúhelník
Modul Hyphenator
Moduly
Moduly (Calamus SL)
Montáž

N
N pomlčka
Na výběr
Nadpisy
Náhled dokumentu
Náhled layoutových stránek
Náhled vzorových stránek
Nahradit
Nahradit a najít další
Nahradit vše
Najet na výběr
Najít další
Najít předchozí
Nápověda iCalamusu
Nastavení stránky
Nástroj otáčení
Nástroje
Nástroje pro editaci
Navigace v dokumentu
Navigační pole
Název souboru
Název souboru: Stránky
Název stylu
Nejméně
Neobtékat
Neseparovatelné směšovací režimy
Neue Seiten einfügen
Normální
Nová barva
Nová vzorová stránka
Nové textové pravítko z výběru
Nový
Nový barevný přechod
Nový styl z výběru
Nový tvar linky
Nový tvar objektu
Nový ze šablony

O
Obarvit text
Obdélník
Obdélník z vmáčknutými rohy
Objednat dokument
Objekty: Otevřít
Objekty: Zavřít
Oblouk
Obnovit umístění paletek
Obnovit z disku
Obrazový nástroj
Obrysové
Obsah
Obsluha – přechod z Calamusu SL
Obtékat rámeček
Obtékat tvar
Odečíst
Odečtení
Odsazení textu
Odstavec
Odstín
Odstranit barvu
Odstranit stránku(y)
Odstranit stránky
Odstranit textové pravítko
Odstranit textový styl
Odstranit vzorovou stránku
Odvybrat všechny stránky
Odznačit všechno
Oko
Operační systém
Otáčecí kolečko + [Shift]
Otáčivé kolečko pro úhly
Otáčivý regulátor úhlu
Otevřít
Otevřít pomocí Finderu (obrázky)
Otevřít pomocí Finderu (PDF)
Otevřít poslední
Otočit cestu
Otočit cestu (linkové rámečky)
Otočit cestu (tvarové rámečky)
Ovál

P
Paleta nástrojů
Paletka barvy
Paletka číslování
Paletka dokumentových služeb
Paletka geometrie
Paletka navigátoru
Paletka obsah pro obrázky
Paletka obsah pro PDF
Paletka obsah pro skupinové rámečky
Paletka obsah pro text
Paletka obsahu
Paletka obtékání textu
Paletka rámečků
Paletka služeb pro dokumenty Photographerbook
Paletka služeb pro dokumenty standardní
Paletka stránek
Paletka text
Paletka textových pravítkek
Paletka textových stylů
Paletka vrstev
Paletka zarovnání
Paletky
Paragraf
Parametry přechodové výplně
Patková písma
PDFClerk Pro
Pevná mezera
Pevné kombinace kláves a myši
Pfadnamen
Photographerbook
Písmo
Podpora iCalamusu
Podtržené
Pole zvětšení
Poloměr rozostření
Pomocné nástroje
Pomocník pro import PDF z iPhoto a Aperture
Poslat zprávu
Posunout dopředu
Posunout dozadu
Použít výběr pro hledání
Použití čar
Použití textových stylů a pravítek
Použití zvláštních znaků
Pozice X
Pozice Y
Pracovní plocha
Pracovní prostředí
Pravé odsazení
Pravítka
Právní upozornění
Přechod z InDesignu
Přechod z Pagemakeru
Přechod z Pages
Přechod z programu Calamus SL
Přechod z Quark XPress
Přechodové barvy
Předchozí
Předvolby
Předvolby dokumentu
Překrýt
Přepočítat textové pole
Přeskočit objekt
Přeškrtnuté
Přesně
Přesné umístění loga pomocí vodítek
Přestup
Přesun výřezu
Přesunovací nástroj – ručička
Převést na editovatelnou cestu
Převést na editovatelnou cestu (linkové rámečky)
Převést na editovatelnou cestu (tvarové rámečky)
Převést zástupce na fyzickou kopii
Převzetí dokumentu z programu Calamus SL
převzít PDF
převzít RTF
Přidat další pohled
Přidat pohled dolů
Přidat pohled vedle
Přiřazení barvy objektu
Přitahovat na mřížku dokumentu
Přitahovat na stránková vodítka
Prizpůsobit lištu nástrojů
Proměnná
Proměnná mezera
Prostrkání nad odstavcem
Prostrkání odstavců
Prostrkání řádek
Prúnik
První Písmena Velká
Punctuation Space

R
Řádka odesílatele
Rahmen aufziehen
Rahmen lackieren
Rahmenlackierung-Vorschau
RAM
Řazení
Rechter Tabulator
Reference
Registered
Registrace
Registrace iCalamusu
Režim (PDF)
Režim kopírování
Režim směšování
Režim směšování (obrázky)
RGB
Roh
Rohová linka
Rozdělit skupinu
Rozebrat CDK
Rozlišení (obrázky)
Rozlišení obrazovky
Rozmístění objektů
Rozmístit horní hrany
Rozmístit levé hrany
Rozmístit pravé hrany
Rozmístit spodní hrany
Rozmístit středy svisle
Rozmístit vodorovné středy
Rozšířené funkce barev
Rozšířené funkce paletky geometrie
Rozšířené funkce textového pravítka
Rozšířené funkce textových stylů
Rychlý kurz

S
Saturace
Schovat/Zobrazit nástrojů
Schrift-Vorschau
Schriftkatalog
Seiten-Ausrichtung
Seitennummerierung
Separovatelné směšovací režimy
Sešikmené
Šířka
Šířka v %
Sjednotit
Skutečná velikost
Smazat barvu
Smazat předvolby
Special characters (zvláštní znaky, glyfy)
Spojit
Spojovník
Standardní náhled dokumentu
Standardní seznam vektorových grafik
Steuertasten
Stín rámečku
Stínované
Stránky
Stupně šedi
Styl čáry
Subtraktivní směšování
Světelnost
Svisle centrovat
Symbolleiste ausblenden
Symbolleiste einblenden
Symbolová lišta
Syntaxe formátu data
Systémové požadavky

T
Tabulator
Tah je maska
Tah rámečku
Tasten
Tastenkürzel
Tažení rámečku + [Alt]
Tažení rámečku + [Shift]
Tažení uchopovacího bodu + [Alt]
Tažení uchopovacího bodu + [Shift]
Tečková mezera
Texte
Textlineal
Textlineale vom Text erzeugen und anwenden
Textový nástroj
Textrahmen verketten
Textumfluss
Tipy a triky
Tisk
Tiskové značky
Tloušťka tahu
Trade Mark
Transformační nástroje
Transformovat obsah
Trasovací modul
Třídit podle
Trojtečka
Trojúhelník
Trojúhelník (pravý horní)
Tvar rámečku
Tvarový nástroj
Tvary
Tvorba bookletů v PDF
Tvrdé světlo
TWAIN Import
Typografie

U
Úhel natočení
Úhel zkosení
Ukázat mřížku dokumentu
Ukázat stránku
Ukázat ve Finderu (obrázky)
Ukázat ve Finderu (PDF)
Ukázat/schovat palekty
Ukončit iCalamus
Uložit
Uložit jako
Uložit jako šablonu
Uložit kopii jako
Uložit pracovní prostředí
Uložit všechno
Umschlag
Upravit barvu
Upravit číslování stránek
Upravit globální parametry stránky
Upravit mřížku dokumentu
Upravit parametry tvaru (linkové rámečky)
Upravit parametry tvarů
Upravit parametry vodítek
Upravit položku LinkBack
Upravit vzorovou stránku
Určení formátu stránky knihy
Určení zrcadla knihy
URI (obrázky)
URI (PDF)
Úvod

V
Vektoren
Vektorizovat průhlednost (obrázky)
Vektorizovat průhlednost (PDF)
Vektorový nástroj
Velikost písma, kerning, barva
Velké ikony a text
VERZÁLKY
Vícenásobné čáry
Vloží pomlčku
Vložit
Vložit aktuální datum
Vložit barvu
Vložit celkový počet stránek
Vložit číslo stránky
Vložit datum modifikace souboru
Vložit datum založení souboru
Vložit logo
Vložit mezeru
Vložit nové stránky
Vložit obrázek
Vložit pevné datum
Vložit přechod
Vložit soubor
Vložit textové pole
Vložit textové pravítko
Vložit textový styl
Vložit URI/URL
Vložit uvozovky
Vložit zalomení
Vložit zvláštní znaky
Vorlagen
Vorlagen (sichern)
Všeobecně
Vstupní pole
Výběr
Výběr písma
Výběr textových pravítek
Výběrový nástroj
Vybrat všechno
Vybrat všechny stránky
Vyhledat aktualizace
Vykreslit stín
Vyloučení
Vymazat
Výplň
Výška
Výška písma
Výška řádky
Výška v %
Vystřihnout
Výstup
Výstupní parametry
Vytvoření dokumentu pro knihu
Vytvořit skupinu
Vytvořit zástupce
Vyznačovací písma
Vzdálenosti
Vzdálenosti a úhel
Vzorové stránky
Vztažný bod

W
Webfarben
Weitere Arbeitsschritte
Wie Sie in Fotobüchern schwarze Seiten erzeugen
Woran Sie sehen können, ob ein Rahmen geöffnet oder geschlossen ist?

X
XOR

Z
Zadání hodnoty bez měrné jednotky
Žádná
Zakulacený obdélník
Zalomení
Založení dokumentu
Zámek
Zámek proporcí
Zámek změn
Zamknut vodítka
Zaoblený roh
Zarovnání objektů
Zarovnat horní hrany
Zarovnat na levé hrany
Zarovnat na pravé hrany
zarovnat na spodní hrany
Zavřít
Zcela dopředu
Zcela dozadu
Zentrierter Tabulator
Zesvětlit
Zesvětlit barvu
Zkontroluj pravopis
Změna hodnoty kurzorovými šipkami
Změna šiřky
Změna zvětšení
Změnit velikost obrázku
Změnit znaky
Zmenšit
Značka
Znovu
Zobrazit
Zobrazit neviditelné znaky
Zobrazit stránková vodítka
Zobrazit vodítka rámečku
Zpět
Zrcadlit svisle
Zrcadlit vodorovně
Zrušení prázdných řádek
Ztmavit
Ztmavit barvu
Zvětšit na výběr
Zvětšit obrázek proporčně do rámečku
Zvětšit PDF proporčně do rámečku

[
[Command]
[Esc]
[Shift][Šipka dolů]
[Shift][Šipka nahoru]
[Šipka dolů]
[Šipka nahoru]

# | 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | [

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Poslední aktualizace 13. června 2015

DomůGNU General Public License