DomůNástrojeNástrojeObrazový nástroj
  iCalamus > Reference > Paleta nástrojů > Nástroje Rejstřík

Textový nástroj

Tímto nástroje vytváříte textové rámečky nebo aktivujete textový režim. K vytvoření textového rámečku je potřeba zvolit tento nástroj a myší vytáhnout na stránce dokumentu nový rámeček.

Kdyř vyberete existující textový rámeček (výběrovým nástrojem) a kliknete na textový nástroj, dostane se tím rámeček to textového režimu. To znamená, že můžete vkládat a editovat text, textová pravítka a styly.

Podržíte-li v textovém režimu kurzor nad rámečkem, terý není textový, změní se kurzor na konvertorový.

Když nyní na ten jiný rámeček kliknete, převede se na textový rámeček. Přitom rámečku zůstává přiřazený tvar, což dává výtvarníkovi četné možnosti.

[Tato čàst ještě nebyla přeložena.]

Textlineal

Oberhalb jedes Textrahmens wird ein Textlineal eingeblendet, wie man es auch z.B. von TextEdit kennt. Wenn der Textcursor durch einen Text mit mehreren Textlinealen bewegt wird, ändert sich die Textlineal-Anzeige immer automatisch und zeigt das an der aktuellen Textcursor-Position gültige Textlineal.

Oben links im Textlineal kann über ein Popup-Menü gewählt werden, welches Textlineal (aus dem Textlineal-Inspektor) für den Rahmen oder den selektierten Textabschnitt gelten soll.

Oben rechts im Textlineal sind die verschiedenen unterstützten Tabulatoren aufgeführt. Momentan unterstützt iCalamus folgende Tabulator-Typen:

Diese Tabulatoren können einfach in das Lineal gezogen werden. Während des Ziehens wird die aktuelle Position in einem Tooltip-Fenster (Hilfetext) angezeigt. Tabulatoren können Sie einfach wieder aus einem Lineal entfernen, indem Sie sie mit der Maus aus dem Lineal herausziehen.

Links und rechts im Lineal sind noch Elemente sichtbar und verschiebbar, die den linken Rand, den linken Einzug und den rechten Rand einstellen.

Alle Einstellungen, die Sie direkt im Textlineal mit der Maus vornehmen können, können Sie auch direkt im Textlineal-Inspektor nummerisch vornehmen, wo Sie die unterschiedlichen Textlineale global für das aktuelle Dokument verwalten, benennen, kopieren, löschen usw. können.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Poslední aktualizace 13. června 2015

DomůNástrojeNástrojeObrazový nástroj