DomůRychlý kurzPoužití čarUrčení formátu stránky knihy
  iCalamus > Rychlý kurz Rejstřík

Kniha

Cítíte-li se povoláni napsat, nebo vysázet knihu, jste v této kapitole zcela správně. Zde se naučíte jak můžete knihu vysázet rychle a snadno. Jak knihu napsat, ze zde ovšem nenaučíte a rozhodně vám neporadíme, kdo má být vrah a má-li se na konci zdravotní sestra vdát za hraběte.

Budeme vycházet z toho, že obsah knihy již existuje v podobě surového textu. Důležitá pravidla pro úspěšný import obsahu knihy a rychlou sazbu jsou:

  1. Nevkládat žádné dělení ručně!
  2. Řádky odstavce nekončit klávesou [Return], nebo jakkoliv jinak, ale prostě psát pořád dál až do konce odstavce.
  3. Odstavce končit klávesou [Return].
  4. Ve výchozím textu pokud možno nevyznačujte žádné písmové styly (tučné apod).

[Tento výpis si nečiní žádný nárok na úplnost.]


Abyste mohli vysázet knihu, musíte udělat několik věcí, které se v principu musí udělat u jakékoliv knihy. Tyto kroky popíšeme v následujících odstavcích podrobně. Po dokončení těchto kroků by vaše kniha měla být v podstatě připravena k tisku. Pracovní postupy, které se zde naučíte, můžete uplatnit i na jiné vícestránkové dokumenty, jako časopisy a magazíny, diplomové a doktorské práce a podobně.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Poslední aktualizace 13. června 2015

DomůRychlý kurzPoužití čarUrčení formátu stránky knihy