HjemKontekst funktionerFigurramme kontekstmenuVektorredigerings kontekstmenu
  iCalamus > Reference > Kontekst funktioner Indeks

Linjeramme kontekstmenu

Hvis du klikker på en valgt ramme mens du holder [Ctrl] nede (eller højre-klikker), for at åbne en kontekstmenu, vil du se følgende kontekstmenu:

Dog, de fleste funktioner som kan vælges her i denne kontekstmenu, kan også tilgås i iCalamus menulinje. Det eneste menupunkt af interesse her er Form, som, som giver følgende muligheder for almindelige linjer:

Omvendt sti
Denne funktion vender en vektorstis retning. En linjeramme indeholder mindst en linje som er repræsenteret af en vektorsti. Denne linje kan se anderledes ud eller bruges på forskellige måder alt efter stiens retning.

Hvis du har valgt en ramme med en dynamisk linje, ser Form undermenuen lidt anderledes ud:

Ret figur parametre
Du kan ændre dynamiske linjer. Når du vælger denne undermenu vil du se den tilhørende parameter-dialog for denne dynamiske linje. Her kan du f.eks. ændre antallet af linjer eller ændre størrelsen af et cirkelbue.
Konverter til editerbar sti
Dynamiske linjers vektorstier kan ikke kun redigeres ved at ændre deres præ-definerede parametre. Når du vælger dette punkt, bliver vektorstien i den valgte dynamiske linje ændret, så du kan redigere i den lige som du ønsker det, på samme måde som hvis du selv havde oprettet den med Vektor-værktøjet. Dog mister du muligheden for at ændre linje-parametrene ved at bruge før omtalte dialog.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemKontekst funktionerFigurramme kontekstmenuVektorredigerings kontekstmenu