HjemKontekst funktionerBilledramme kontekstmenuLinjeramme kontekstmenu
  iCalamus > Reference > Kontekst funktioner Indeks

Figurramme kontekstmenu

Hvis du klikker på en valgt ramme mens du holder [Ctrl] nede (eller højre-klikker) for at åbne en kontekstmenu, vil du se følgende kontekstmenu:

Dog, de fleste funktioner som kan vælges her i denne kontekstmenu, kan også tilgås i iCalamus menulinje. Det eneste menupunkt af interesse her er Form, som, som giver følgende muligheder for almindelige figurer:

Omvendt sti
Denne funktion vender en vektorstis retning. En figurramme indeholder en figur som er repræsenteret af mindst en vektorsti. Denne figur kan se anderledes ud eller bruges på forskellige måder alt efter stiens retning.

Hvis du har valgt en ramme med en dynamisk figur, ser Form undermenuen lidt anderledes ud:

Ret figurparametre
Du kan vælge dynamiske figurer. Når du vælger denne undermenu vil du se den tilhørende parameter-dialog for denne dynamiske figur. Her kan du f.eks. ændre antallet af stråler i en stjerne eller ændre størrelsen af et cirkeludsnit.
Konverter til editerbar sti
Dynamiske figurers vektorstier kan ikke kun redigeres ved at ændre deres præ-definerede parametre. Når du vælger dette punkt, bliver vektorstien i den valgte dynamiske figur ændret, så du kan redigere i den lige som du ønsker det, på samme måde som hvis du selv havde oprettet den med Vektor-værktøjet. Dog mister du muligheden for at ændre figur-parametrene ved at bruge før omtalte dialog.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemKontekst funktionerBilledramme kontekstmenuLinjeramme kontekstmenu