HjemIndholds-inspektørIndholds-inspektør for grupperRamme-inspektør
  iCalamus > Reference > Inspektører > Indholds-inspektør Indeks

Indholds-inspektør for PDF

I iCalamus, kan du placere PDF-indhold i rammer. Indholds-inspektøren tilbyder følgende funktioner for redigering af PDF:

URI
Hvis indholdet i en ramme er et PDF-arkiv, har det et såkaldt URI (Uniform Resource Identifier). Arkivets sti er vist her i Indholds-inspektøren. Selv URLer (dette betyder internet-baserede URIer) er mulige!
Et klik på OK-symbolet genindlæser rammens indhold. Dette kan anbefales, f.eks. når det originale PDF-arkiv er blevet opdateret på din harddisk og du ønsker at synkronisere det med det du har i dokumentet uden komplekse importhandlinger.
Hvis det originale PDF-arkiv er blevet flyttet eller slettet, indikerer et rødt symbol at PDF'ens URL er blevet ændret.

Når du klikker på det røde symbol, kan du opdatere PDF'ens URL eller tilegne et nyt PDF-arkiv til rammen.
Uigennemsigtighed
Hver PDF-ramme har en justerbar uigennemsigtighed fra 0 % til 100 %. Juster den ved at indtaste den ønskede numeriske værdi eller flytte skyderen med musen.
Vis side
Her kan du bestemme, hvilket PDF-dokumentside som skal vises som et billede i den nuværende ramme.
Blandemodel
Her kan du definere hvordan PDF-rammen vil blive blandet med baggrunden. Blandemodellen er beskrevet i slutningen af Inspektør afsnittet i detaljer.

Yderligere funktioner
Klik på det lille funktionssymbol i nederste venstre hjørne af Indholds-inspektøren for at få adgang til yderligerer funktioner.

Rediger PDF
Når du har indsat et PDF-arkiv, kan du fjerne enkelte sider i det og kopiere tekst fra enkelte rammer eller fra hele PDF'en over i systemets udklipsholder for eventuelt at anvende det i en tekstramme bagefter.

I dette vindue kan du hurtigt løbe PDF-arkivet igennem og fjerne den øjeblikkelige viste side fra PDF-arkivet med et klik på [–]-tegnet i nederste venstre hjørne. (Det originale PDF-arkiv vil dog ikke blive ændret).
Klik på det lille funktionssymbol i nederste venstre hjørne af Rediger PDF vinduet for at få adgang til yderligere funktioner.

Kopier sidens tekst
Brug denne mulighed hvis du ønsker at iCalamus skal kopiere hele den tekst som det kan genkende fra den aktuelle PDF-side, til systemets udklipsholder for videre brug.
Kopier dokumentets tekst
Dette valg kopierer hele PDF-arkivets tekst til systemets udklipsholder for videre brug.
Slet side(r)
Hvis du ønsker at slette flere sider på en gang fra det importerede PDF-arkiv, skal du vælge denne mulighed. Der åbnes en dialog hvor du kan indtaste det sideområde som du vil slette.

Opret kontur baseret på uigennemsigtighed
Hvis PDF'en i den valgte ramme indeholder transparent information, kan du oprette en kontur ved at anvende denne funktion. Brug konturen til at klippe i PDF'en, tekstombrydning eller andre layoutformål.
Når du vælger denne funktion, åbnes følgende dialog:

Det farvede røde område som er vist i eksemplet, er over tærskelværdien som kan defineres i bunden af dialogen. En tærskelværdi på 0 % opretter en kontur som kun udklipper hvide dele. En tærskelværdi på 100 % opretter ingen kontur overhovedet.

Åbn i Finder
Når du vælger denne mulighed, vil lokale arkiver (URIer) blive åbnet i Finder. Dette betyder at Finder kalder det tilhørende program som er ansvarlig for PDF-arkivet. Programmet indlæser og viser PDF-arkivet.
Internetarkiver (URLer) vil blive åbnet i den valgte internetbrowser.
Vis i Finder
Lokale PDF-arkiver vil blive vist på deres placering i Finder.

Tilpas PDF proportionelt til rammestørrelse

Lige til højre for det lille funktionssymbol kan du se et lille rammesymbol. Når dette symbol er farvet rødt, informerer det dig om at rammens indhold ikke er vist i dets originale proportioner for øjeblikket. Med et klik på ikonet kan du justere rammens indhold proportionelt til rammens størrelse.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemIndholds-inspektørIndholds-inspektør for grupperRamme-inspektør