HjemSide-inspektørMastersiderLag-inspektør
  iCalamus > Reference > Inspektører > Side-inspektør Indeks

Sider

I den nederste del af Side-inspektøren, finder du en liste over sider i dokumentet. Brug størrelsesbjælken mellem listen over mastersider og listen over sider hvis du ønsker at ændre på størrelsesforholdet mellem de to lister.

Siderne vil være visualiseret ved enkelt eller dobbeltsidede ikoner, alt efter den aktuelle tilstand af dokumentet.

Bemærk: I modsætning til mange andre lister, giver et dobbeltklik på et sidesymbol i Side-inspektøren ikke mulighed for at ændre dets parametre, men navigerer direkte til den valgte side i dokumentvinduet som vil vises i zoom-opløsningen Tilpas side herefter.


Med et klik på plusknappen nederst til venstre i Side-inspektøren, opretter du en eller flere nye side(r) i dit dokument. Følgende sideparameter dialog åbner hvor du kan definere alle krævede indstillinger.

Bemærk: Husk venligst at Anvend layout ikke kopierer sider. Når du har valgt Anvend layout, vil alle rammer fra de valgte sider blive kopieret til de nye sider med alle deres egenskaber såsom fyld-farve, kontur etc., men uden deres indhold.


Med et klik på [–]-knappen nederst til venstre i Side-inspektøren, kan du slette valgte sider fra dokumentet, efter du har svaret på et sikkerhedsspørgsmål.


Funktionssmenuen giver yderligere funktioner som er beskrevet i detaljer herunder.

Indsæt nye sider
Dette menupunkt svarer til et klik på plusknappen som beskrevet ovenfor.
Slet side(r)
Dette menupunkt svarer til et klik på [–]-knappen som beskrevet ovenfor.
Rediger side(r)
Hvis mindst en side er valgt i sidelisten, kan du redigere sideparametrene ved at bruge dette menupunkt.

Tip: I iCalamus, kan siderne i et dokument have forskellige størrelser. Brug denne funktion for specielle behov.


Ret sidenummerering

Med dette menupunkt kan du ændre side nummererings-parametrene for hele dokumentet. Normalt starter nummereringen med sidenummer 1. Hvis du f.eks. arbejder på en bog som er opdelt i flere dokumenter, kan du arbejde med en sideforskydning i det andet dokument og alle følgende.

Rediger globale sideparametre

Du kan ændre alle globale sideparametre i det aktuelle dokument ved at vælge dette menupunkt. Hvis du ønsker at ændre parametrene i en speciel parametergruppe, er du nødt til at aktivere denne gruppe først ved at vælge den relevante checkboks.


Vælg alle sider
Dette punkt vælger alle sidesymboler i sidelisten på en gang.

Fravælg alle sider
Dette punkt fravælger alle sidesymbolerne i sidelisten på en gang, som om du havde klikket med musen andetsteds i listen end på et sidesymbol.

Du kan flytte sidesymbolerne frit i sidelisten med musen, for at sortere dem i dit dokument. Mens du flytter et sidesymbol, indikerer guiderne hvor siden bliver indsat når du slipper museknappen. Dette hjælper til med at finde den rigtige sideplacering.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemSide-inspektørMastersiderLag-inspektør