HjemSide-inspektørSide-inspektørSider
  iCalamus > Reference > Inspektører > Side-inspektør Indeks

Mastersider

I det øverste område af Side-inspektøren, kan du se en liste over mastersiderne. Brug størrelsesbjælken mellem listen over mastersider og listen over sider, hvis du ønsker at justere forholdet mellem de to lister.

Som standard er listen over mastersider vist med en enkelt masterside benævnt Standard masterside.

Bemærk: I modsætning til andre lister i andre inspektører, vil et dobbelt klik i denne liste over mastersider ikke åbne en parameter-dialog. Når du dobbeltklikker på et emne i listen over mastersider, skiftes visningen af det aktuelle dokument i det aktive vindue til masterside-visning øjeblikkeligt og den valgte masterside vil blive vist tilpasset i dokumentvinduet.


Et klik på det lille funktionssymbol i øverste højre hjørne af masterside-listen åbner for masterside funktionsmenuen.

I øjgeblikket, er følgende funktioner til rådighed:

Ny masterside

Vælg dette punkt hvis du ønsker at oprette en ny masterside. Følgende dialog åbnes, hvor du kan indstille alle ønskede parametre. Dialogen er selvforklarende.

Bemærk: Hvis du tilegner farver til mastersiderne, vil de ikke kun blive vist i listen over mastersider, men på de sider hvor du har tilegnet en særlig masterside. For at tilegne mastersider til layoutsider, trækkes en masterside fra listen og slipper den på symbolet for en layoutside. Eller funktionsmenupunktet Rediger side(r) åbnes (se herunder) for at tilegne en masterside til flere layoutsider på en gang.

Rediger masterside

Med denne menu, kan du redigere masterside-parametrene i følgende dialog.

Parametrene i denne dialog er selvforklarende.
Bemærk: Antallet af sider kan ikke ændres bagefter.
Hvis du har valgt en masterside i masterside listen, kan du slette den ved at vælge dette punkt. Hvis mastersiden allerede bliver anvendt et eller andet sted i dokumentet, er du nødt til at vælge en erstatningsmasterside.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemSide-inspektørSide-inspektørSider