HjemRamme-inspektørNyt linjeobjektRammeform
  iCalamus > Reference > Inspektører > Ramme-inspektør Indeks

Rammekontur

Tegn kontur
Når du vælger dette felt, bliver konturen af rammen tegnet. Denne checkboks er ikke aktiveret i flere forskellige rammetyper (f.eks. tekstrammer) men kan ændres når som helst. Om figuren selv bliver tegnet, afhænger af indstillingen i Form afsnittet af Ramme-inspektøren.
Kontur er klippesti
Dette felt er meget vigtig, idet det aktiverer de smarte afmaskningsmetoder i iCalamus. En rammes kontur vil kun blive brugt som en maske når denne boks er aktiveret (checkboks afkrydset). Hvis der er mere end en typografi i figuren, kan du definere om en indre maske også skal anvendes.
Hvis objektet har mindst to vektorstier, afgør menuen helt til højre hvorvidt den indre sti også skal anvendes som en maske, og afmaske baggrunden, eller om den skal tegnes som en linje.
Konturtykkelse

Her defineres tykkelsen af konturen ved at indtaste en nummerisk værdi eller flytte skyderen med musen.
Linjetypografi

I menuen helt til venstre definerer du selve typografien på linjen. Du kan vælge mellem forskellige typografiske muligheder fra massiv, punkteret, stiplet samt kombinationer.
Menuen til højre herfor afgør, hvordan afslutningen af linjerne skal tegnes.
Næste menu bestemmer hvordan hjørnerne skal tegnes. Der er tre forskellige typer: Miter, afrundet og afskåret.
Slutningen af linjerne

Du kan tilegne forskellige symboler til linjestart og linjeslut, f.eks. pile eller andre valg til tekniske layouts.
Definer størrelse og type af startsymbol for linjen i venstre sektion, og ligeledes for slut i højre sektion.
Graduerings fyldparametre
Denne parameter-gruppe kan kun vælges når du har tilegnet en gradueringsfarve som konturfarve (i Farve-inspektøren). I så tilfælde kan du her definere hvordan gradueringsfarven skal tegne konturen. Du kan også definere en rotationsvinkel og vælge imellem en linear eller radial udtoning.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemRamme-inspektørNyt linjeobjektRammeform