HjemRediger menuDublerOpret henvisning
  iCalamus > Reference > Menuer > Rediger menu Indeks

Dubler med forskydning

Når du vælger dette punkt, vil valgte emner ikke kun blive dubleret. I stedet for, åbnes der en dialog hvor du kan indstille kopierings-parametrene først.

Kopieringsform
Her kan du vælge mellem en fysisk og en virtuel kopieringsform. Den fysiske kopieringsform laver rigtige kopier af de valgte objekter. Dette betyder at hvis du har et billede på 10 MB i et iCalamus-dokument, og du vil have to af det, at dokumentstørrelsen vokser med 10 MB efter kopiering.
Kopier
Her kan du indstille hvor mange kopier af det valgte objekt som du ønsker. Endvidere kan du indstille vandret og lodret forskydning, f.eks. for at kunne placere kopierne direkte på den ønskede placering. Negative værdier placerer kopierne til venstre respektivt over deres originale objekter.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemRediger menuDublerOpret henvisning