HjemBogIndstil skrifttyper til bogenReformater bogens tekst
  iCalamus > Quickstart > Bog Indeks

Indstil bogens tekstlinealer

I tekstlineal-inspektøren kan du kun se et emne i listen, benævnt Standard. Dobbeltklik på den. Tekstlineal parameter-dialogen åbnes. Omdøb venligst tekstlinealen til Brødtekst, ingen indrykning og juster linjehøjden til præcis 11 pt. Det er et spørgsmål om smag om du vælger venstre justering eller lige margener, men måske afhænger det af instruktioner fra din udgiver eller chef. Vi anvender lige margener i vores eksempel.

Indstil tabulatorerne som grundlæggende kommer sammen med alle tekstlinealer. Der skal være 10 stk. tilbage, hver med 11 pt afstand til den foregående.

Bemærk: Tabulatorer kan anvendes til indrykning og bør korrespondere med den justerede linjehøjde.

Efter du har indstillet tekstlinealen sådan, og har lukket parameterdialogen med [OK], så opret en kopi af denne tekstlineal. Du kan f.eks. vælge den første i listen og så vælge Dupliker tekstlineal fra funktionsmenuen i tekstlineal-inspektøren.

Benævn den anden tekstlineal Brødtekst, indrykket og indstil første linjes indrykning til 11 pt, som vist herunder.

For nuværende, er det ikke nødvendigt med flere tekstlinealer for at formatere din bog. Du kan tilføje flere linealer f.eks. for citations- tekstblokke, undertekster til billeder o.s.v., alt afhængigt af indholdet.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemBogIndstil skrifttyper til bogenReformater bogens tekst