HjemBogImporter tekst til bogenIndstil bogens tekstlinealer
  iCalamus > Quickstart > Bog Indeks

Indstil skrifttyper til bogen

Dette er sandt – en bog kan ikke klare sig uden skrifttyper. Men hvilken skrift til hvad? Dette er meget ofte et stort spørgsmål.

Du har måske allerede hørt at bøger altid bør sættes med serif skrifter. Hvis du også kan forklare hvad en serif skrift er, er du allerede på et niveau over begynder (bortset fra at reglen om altid at bruge serif skrifter som vi nævnte før, ikke nødvendigvis altid er sand).

Vi vil gerne introducere forskellige begreber vedrørende emnet skrifter nu. Så kan lettere tale om skrifter herefter.

Brødtekst skrifter
Vi taler om og anvender brødtekst skrifter når der skal sættes lange tekster. Allerførst, bør disse skrifter være karakteriseret ved at være let læselige selv i små størrelser (mellem 8 pt og 12 pt). Yderligere, skal de ikke være for markante, da læserens øjne ikke bør distraheres fra læsningen af særlige egenskaber ved skriften.
Fremhævede skrifter
Disse skrifter kan anvendes til at fremhæve enkelte ord eller overskrifter, til at separerer citater fra brødteksten eller til markering af fremmede ord, o.s.v. Fremhævede skrifter kan være mere iøjnefaldende end brødtekst skrifter. Efter vores mening er det vigtigt at vælge en fremhævet skrift som er i harmoni med brødteksten når man sætter en bog. Dog skal den have en klar kontrast til brødteksten.
Sans-serif skrifter
Bogstaver i disse skrifter er tegnet med enkle linjer og viser ingen seriffer (små faner, streger og andre tilføjelser) i deres linjeender. Nogle af de mest kendte repræsentanter for disse skrifter er Helvetica, Triumvirate, Avant Garde, Grotesk, Franklin Gothic, Futura, Kabel, Arial.
Serif skrifter
Disse skrifter kommer med de allerede nævnte seriffer. Ved små skriftstørrelser kan de se ud som om de enkelte bogstaver er sammenføjet ligesom i håndskreven tekst. Dette gør læsningen lettere. Velkendte repræsentanter for disse er bl.a. Times, Garamond, Bembo, Bookman, Caslon, Goudy, Korinna, Palatino.

Hvis din chef eller udgiver giver anvisninger om skrifttype og størrelse, så læn dig tilbage og følg disse instruktioner tillidsfuldt. Hvis ikke, så skulle du måske stoppe med at tænke over skrifttyper til din bog nu. Beslut om du vil anvende en serif eller en sans-serif skrift til brødteksten. Prøv at se i bøger som du har læst, og som du fandt behag i. Her menes der med behag at du måske har læst bøgerne i et stræk og har nydt indholdet med dine øjne uden nogen tanker på hvilke skrifttyper der blev anvendt. Disse bøger har valg perfekte skrifttyper i perfekte størrelser.

Hovedopgaven for skrifter i en bog er at viderebringe indholdet.

Det er ikke en bogs skrifters opgave at stjæle billedet fra indholdet. Skriftens udseende, størrelse, skriftområdet, sideformatet, papiret o.s.v. – alle disse faktorer bør kun tjene til understøtte indholdet og derudover opholde sig diskret i baggrunden ligesom en perfekt tjener.

Brødtekstens skrift bør have en god grå tone. Dette betyder at en fuld side tekst bør vise et jævnt gråt område uden forstyrrende huller eller pletter, når du har udskrevet det, og betragter det holdt på hovedet med strakte arme. Det er ikke ment som en vittighed, men det er faktisk den bedste måde at bedømme brødtekstens skrift på. Hvis nødvendigt, vil du opdage at den samme skrift viser en klar forskel i læseligheden når du anvender forskellige linjeafstande.


Da vi ikke ønsker at se dig alt for splittet over valgmulighederne, foreslår vi nogle skrifttyper for vores videre arbejde på vej til en færdig bog.

Brødtekst skrift
Åben venligst teksttypografi-inspektøren nu. Du vil at der er mindst en teksttypografi benævnt Standard. Dobbeltklik på navnet. Du vil nu se tekst-typografi parameter dialogen. Tilpas nu indstillingerne så navnet er Brødtekst 9, skrifttypen Baskerville Regular i 9 pt. Brug ikke nogen af de andre tilbudte muligheder.

Brødtekst skrifttype for fremhævelse
Kopier nu teksttypografien i teksttypografi-inspektøren ved at vælge Dupliker tekst-typografi i funktionsmenuen og omdøb kopien til Brødtekst 9 Italic. Den eneste parameterændring i denne teksttypografi er at ændre skrifttypen fra Regular til Italic. Det er alt!

Overskrifter
Opret nu en tredie teksttypografi og benævn den Kapitel 1. Vælg skrifttypen Lucida Grande Bold og indstil skriftstørrelsen til 13 pt.

Dupliker den tredie teksttypografi to gange og tilpas begge kopierne så de er benævnt Kapitel 1.1 respektivt Kapitel 1.1.1. Indstil deres størrelse fra 13 pt til 11 pt resp. 9 pt.

Nu har du forberedt de grundlæggende anvendte skrifter som teksttypografier i din bog: for brødtekst (Brødtekst 9), for fremhævelser i brødteksten (Brødtekst 9 Italic) så vel som for tre forskellige kapitelniveauer (Kapitel 1, Kapitel 1.1 og Kapitel 1.1.1). Hvis din bog anvender flere end disse tre kapitelniveauer (kapitel, underkapitel, underunderkapitel, .....), så tilføj en ekstre teksttypografi Kapitel 1.1.1.1 og overvej hvordan du vil designe denne typografi.

Bemærk: En anden lille bemærkning angående fremhævelser i brødtekst: Nu til dags er det blevet meget populært (måske p.g.a. internettet) at fremhæve enkelte ord i en tekst ved at trykke dem i fed. I en bogs lange tekst vil fede, og selv halv-fede teksttypografier forstyrre bogens grå tone. Derfor er det meget mere æstetisk at fremhæve enkelte ord i kursiv selv om du måske ikke ved første øjekast synes at det fremstår tydeligt nok. Stol på læserens øjne. Han/hun som læser din bog side for side, time efter time, vil genkende enkelte ord i kursiv og – uden at blive forstyrret i læsningen – notere sig den højere betydning af disse ord. Mere er ikke mere her. Brug fremhævelser diskret og sparsomt. Undgå tredobbelte citationstegn, understregning, farve og andre afvigelser som kun udtrykker din egen usikkerhed i forbindelse med håndteringen af din egen tekst. Lad din tekst tale for sig selv. Dine læsere vil påskønne det.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
sidst opdateret den 13 Juni 2015

HjemBogImporter tekst til bogenIndstil bogens tekstlinealer