SākumsTeksta lineālu inspektorsNoņemt teksta lineāluKrāsu inspektors
  iCalamus 2 > Uzziņa > Inspektori > Ar tekstu saistītie inspektori > Teksta lineālu inspektors Alfabētiskais rādītājs

Teksta lineālu papildu funkcijas

Darbību izvēlne piedāvā papildu opcijas:

Jauns teksta lineāla stils no iezīmējuma

Ja esat atzīmējis teksta lauku iezīmētajā teksta rāmī, tā (pirmos) teksta lineāla parametrus varat izmantot, lai izveidotu jaunu teksta lineālu,kas ar šiem parametriem tiks pievienots teksta lineālu sarakstam.

Izveidot un pielietot teksta lineālu stilus no iezīmējuma

Ja esat atzīmējis teksta lauku tobrīd iezīmētajā teksta rāmī, visi izmantotie brīvie teksta lineāli no atzīmētā teksta lauka tiks automātiski pievienoti teksta lineālu sarakstam, ja vien sarakstā jau nav teksta lineāli ar tādiem pašiem parametriem.

Dublicēt teksta lineālu

Ja sarakstā esat iezīmējis teksta lineālu, varat izveidot šī teksta lineāla kopiju.

Šķirot pēc

Ja teksta lineālu saraksts ietver vismaz divus teksta lineālus, varat tos šķirot pēc teksta lineāla nosaukuma vai teksta lineāla vērtības. Vērtība nozīmē teksta lineāla parametrus, sākot ar teksta līdzinājumu (izlīdzināts pa kreisi, centrēts utt.).

Ielādēt teksta lineālu sarakstu

Izmantojiet šo funkciju, lai ielādētu iepriekš saglabātu teksta lineālu sarakstu pašreizējā dokumentā. Ielādētajā sarakstā ietilpstošie teksta lineāli tiks pievienoti dokumenta esošajam sarakstam.

Saglabāt teksta lineālu sarakstu

Jūs varat saglabāt pašreizējā dokumenta teksta lineālu sarakstu. Šādi Jūs varat kopīgot teksta lineālu sarakstus starp saviem dokumentiem vai ar citiem iCalamus lietotājiem. Izvēlieties piemērotu vietu teksta lineālu sarakstu saglabāšanai un pārvaldīšanai. Faila paplašinājums ir .icpsl.


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsTeksta lineālu inspektorsNoņemt teksta lineāluKrāsu inspektors