SākumsGNU General Public License
  iCalamus 2 Alfabētiskais rādītājs

Alfabētiskais rādītājs

# | . | 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | [

#
#!#
###

.
.iccsl
.icdk
.ictmpl
.ictpsl
.ictsl

1
1/1 kvadrāts
1/2 kvadrāts
1/4 kvadrāts
1/6 kvadrāts

A
Acs
Aizsargāt norādes
Aizstājumi
Aizvērt (Objekti)
Aizvērt / Aizvērt visu
Aizvērt kontūru
Aizvērt kontūru (līnijas rāmjiem)
Aizvērt kontūru (vektora rāmjiem)
Aizvērt kontūru (vienkāršām figūrām)
Aizvietot
Aizvietot & atrast nākamo
Aizvietot visu
Aizzīme
Akcentējošie fonti
Akcentēt krāsas
Aktualizēt teksta laukus
Amplitūda
Apliekt ap ierobežojošu logu
Apliekt ap objekta formu
Apslēpt krāsas
Apvērst kontūru
Apvērst kontūru (līnijas rāmjiem)
Apvērst kontūru (vektora rāmjiem)
Apvērst kontūru (vienkāršām figūrām)
Ar dokumentu saistītie inspektori
Ar izmēriem saistītie inspektori
Ar rāmjiem saistītie inspektori
Ar tekstu saistītie inspektori
Ārējie spraudņi
Atatsaukt
Atdalāmie saplūsmes režīmi
Atgriezeniskā saite
Atgrupēt
Atiestatīt brīdinājuma signālus
Atjaunināt
Atjaunot noklusējumus
Atjaunot satura sākotnējo izmēru
Atjaunot uz saglabāto
Ātrais sākums
Atrast
Atrast iepriekšējo
Atrast nākamo
Atsaukt
Atšķirība
Atstarpe (Kontūras dekorējums)
Atstarpes
Atstarpes (teksta lineālu)
Attēla rāmju konteksta izvēlne
Attēla rīks
Attēlot (lappuses)
Attēls
Atvērt
Atvērt (Objekti)
Atvērt kontūru
Atvērt kontūru (līnijas rāmjiem)
Atvērt kontūru (vektora rāmjiem)
Atvērt kontūru (vienkāršām figūrām)
Atvērt neseno
Atvirzīt atpakaļ
Atvirzīt dibenplānā
Augšraksts/Apakšraksts
Automātiskā saglabāšana
Autortiesības
Avārijas ziņojums

B
Bez teksta aplieces
Bezrēdzes fonti
BUJ

C
CDK sadale
Ceļu nosaukumi
Centra tabulācijas pietura
Centrēts
Cietā atstarpe
Cietā defise
Cietais disks
CMYK
Create Booklet

D
Dalījums ar deviņi un dalījums ar divpadsmit
Darba laukums
Darbības ar inspektoriem
Darbības ar peles rulli
Darbības ar rāmjiem
Darbību izvēlne (Mediju inspektors)
Darījumu vēstule
Datuma formāta virkņu sintakse
Daudzpunkte
Daudzstūris
Decimālās tabulācijas pietura
DefaultBackgroundStyleProvider
DefaultDocumentView
DefaultStrokeStyleProvider
DefaultVectorGraphicLists
Diagonāls krusts
Dialoglogi
Dialoglogu funkcijas
Dimensija
Dimensijas līnija
Direktorija
Dokumenta izveide
Dokumenta lappuses konteksta izvēlne
Dokumenta lineāls
Dokumenta navigācija
Dokumenta pabeigšana
Dokumenta skats
Dokumenta tips
Dokumenta uzstādīšana
Dokumentu logi
Dokumentu pārnese no Calamus SL
Drag & Drop
Drukas zīmes
Drukāt
Drukāt centrētu
Drukāt dokumentu
Drukāt uz PDF
Dublicēt
Dublicēt / Saglabāt kā
Dublicēt ar ailēm un slejām
Dublicēt ar nobīdi
Dublicēt ar rotāciju
Dublicēt krāsu
Dublicēt teksta lineālu
Dublicēt teksta stilu
Dubultloks
Dubulttaisnstūris
Dubulttrijstūris
Dzēst

E
Eksportēt attēls/PDF
Eksportēt: Lappuses
Ekspozīcija
Ēnas inspektors
Ēnots
Etiķete
Etiķete (teksta lineālu)

F
Faila nosaukums
Failu nosaukumi
Failu paplašinājumi
Figūras
Figūras (Kontūras)
Figūras inspektors
Figūras rāmju konteksta izvēlne
Figūras rīks
Filtrēt
Fonta izmērs
Fonta priekšskats
Fonts
Fonts (Teksta inspektors), fonta izmērs, savirze, pildījuma krāsa
Fontu pārlūks
Formāts

G
Gaismot
Garā domuzīme
Garums
Garums %
Ģeometrijas inspektors
Ģeometrijas papildfunkcijas
GNU General Public License
GNU GPL
Gradienta līnijas pildījuma parametri
Gradienta pildījuma parametri
Gradienti
Grafiskā elementa lauks
Grāmata
Grupēt

H
Hierarhija
Horizontālā spoguļošana

I
iCalamus atbalsts
iCalamus dokumenta logu saraksts
iCalamus palīdzība
iCalamus radars
iCalamus tiešsaistē
ICC profils
Ielādēt krāsu sarakstu
Ielādēt teksta lineālu sarakstu
Ielādēt teksta stilu sarakstu
Ielīmēt
Ielīmēt kā vienkāršu tekstu
Ielīmēt lineālu
Ielīmēt sākotnējā vietā
Ielīmēt stilu
Ielīmēt un pieskaņot stilu
Ielīmēt URI/URL vietā
Iepriekšējais
Ierobežojumi
Ietilpināt lappusi logā
Ietilpināt loksni logā
Ievads
Ievietot
Ievietot atstarpi
Ievietot defisi
Ievietot faila izveides datumu
Ievietot faila modifikācijas datumu
Ievietot fiksētu datumu
Ievietot fiktīvu tekstu
Ievietot īpašos simbolus
Ievietot jaunas lappuses
Ievietot kopējo lappušu skaitu
Ievietot lappuses numuru
Ievietot pēdiņas
Ievietot rakstzīmi
Ievietot šodienas datumu
Ievietot teksta lauku
Ievietot teksta pārtraukumu
Iezīmēšanas rīks
Iezīmēt visas kreisās lappuses
Iezīmēt visas labās lappuses
Iezīmēt visas lappuses
Iezīmēt visu
Iezīmētais
Images
Importēt
Importēt saturu
Importēt tekstu grāmatā
Impozīcija
Inspektori
Invertēt
Īsā domuzīme
Izgriezt
Iziet no iCalamus
Iziet no pilnekrāna režīma
Izkārtojums (Kontūras teksts)
Izlīdzināt abpusēji
Izlīdzināt apakšējās malas
Izlīdzināt augšējās malas
Izlīdzināt horizontālos centrus
Izlīdzināt kreisās malas
Izlīdzināt kreisās malas (Izlīdzināt objektus)
Izlīdzināt labās malas
Izlīdzināt labās malas (Izlīdzināt objektus)
Izlīdzināt objektus
Izlīdzināt vertikālos centrus
Izmantot iezīmēto meklēšanā
Izmērs (fonta)
Izņēmums
Izplatīt atstarpi
Izplatīt horizontāli ar atstarpi
Izplatīt objektus
Izplatīt pa apakšējām malām
Izplatīt pa augšējām malām
Izplatīt pa horizontālajiem centriem
Izplatīt pa kreisajām malām
Izplatīt pa labajām malām
Izplatīt pa vertikālajiem centriem
Izplatīt vertikāli ar atstarpi
Izpletums (ZigZag kontūra)
Izplūdes nobīdes
Izplūdes rādiuss
Izplūdes zona
Izšķirtspēja (attēliem)
Izvade
Izvades parametri
Izveides rīki
Izveidot aliasu
Izveidot dokumentu
Izveidot dokumentu grāmatai
Izveidot rāmi
Izveidot un lietot teksta stilus no teksta
Izveidot un pielietot teksta lineālu stilus no iezīmējuma
Izveidot uz necaurspīdību balstītu kontūru (attēliem)
Izveidot uz necaurspīdību bāzētu kontūru (PDF)
Izvēlēties fontus
Izvēlne Fails
Izvēlne iCalamus
Izvēlne Logs
Izvēlne Objekti
Izvēlne Palīdzība
Izvēlne Rediģēt
Izvēlne Skats
Izvēlne Teksts
Izvēlnes
Izvēlnes saīsnes
Izvērsts
Izvirzīt priekšplānā
Izvirzīt uz priekšu

J
Jauna krāsa
Jauns
Jauns gradients
Jauns Inspektoru panelis
Jauns no veidṇu pārvaldnieka
Jauns šablons
Jauns teksta lineāla stils no iezīmējuma
Jauns teksta stils no iezīmējuma
Jauns tukšs dokuments

K
Kā izveidot grāmatu divās valodās
Kā izveidot kontūrtekstu
Kā izveidot melnu fonu fotoalbumos
Kā lai es redzu, vai rāmis ir atvērts vai aizvērts?
Karo
Karstie taustiņi rīkiem
Kas jauns iCalamus?
Klaviatūras saīsnes
Klaviatūras saīsnes (Palīdzība)
Klikšḳiniet, lai ierakstītu saīsni (teksta lineāla)
Klikšḳiniet, lai ierakstītu saīsni (teksta stilu)
KODS
Kombinēt
Konfigurēt PDF izvadi drukai
Konfigurēt PDF izvadi tīmeklim
Konteinera pārnesums
Konteinera rīks
Konteineri
Konteksta funkcijas
Konteksta izvēlne teksta pārvadei
Kontroles taustiņi
Kontūra kā maska
Kontūras
Kontūras biezums
Kontūras dekorējums
Kontūras inspektors
Kontūras stili
Kontūras teksts
Konturēts
Kopēšanas režīms
Kopēt
Kopēt dokumenta tekstu
Kopēt lappuses tekstu
Kopēt lineālu
Kopēt stilu
Kopijas
Kopums
Korekcijas (Attēls)
Koriģēt
Koriģēt attēlu
Krāsa
Krāsu inspektors
Krāsu modelis
Krāsu modelis (Rediģēt krāsu)
Krāsu papildfunkcijas
Krāsu profils
Krāsu sistēma
Krāsu telpa
Kreisā atkāpe
Kreisās tabulācijas pietura
Krusts

L
Labā atkāpe
Labās tabulācijas pietura
Laipni lūdzam iCalamus
Lappuse (Mediju saraksts)
Lappuses
Lappuses atribūtus
Lappuses uzstādīšana
Lappušu inspektors
Lappušu numerācija
Lappušu sakārtojums
Leņķa rotācijas rats
Līdzinājums
Līdzinājums (Kontūras teksts)
Līdzinājums (teksta lineālu)
Līdzināšanas inspektors
Liekums (Kontūras dekorējums)
Lielāks
LIELIE BURTI
Lielie sākumburti
Lietot atstarpe
Lietotāja numurs
Lietotāja pāreja no Calamus SL
Ligatūra
Ligatūras
Līnija ar mainīgu stūri
Līnija ar trim taisnstūra malām
Līnijas
Līnijas gali
Līnijas rāmju konteksta izvēlne
Līnijas rīks
Līnijas stils
LinkBack
Logotipa ievietošana
Logotipa pielāgošana ar norādēm
Loka līnija
Loks
Lupa / Tālummaiņas rīks

M
Mainīgs
Mainīt aizsardzību
Maketa skats
Manual navigation with keyboard
Mazāks
mazie burti
Mediju darbību josla
Mediju inspektors
Mediju saraksts
Meklēt atjauninājumu
Mērogošanas rīks
Mērogs (Kontūras dekorējums)
Mērvienības
Mērvienības (Dimensija)
Mīkstā defise
Minimizēt
Moduļi (Calamus SL)
Multiplicēt

N
Nākamais
Nav
Navigācijas josla
Neatdalāmie saplūsmes režīmi
Necaurspīdība
Necaurspīdība (attēliem)
Necaurspīdība (PDF)
Nedrukājams
Nest visu priekšplānā
No ierīces atkarīga krāsu telpa
Noapaļots stūris
Noapaļots taisnstūris
Nobīde (Kontūras dekorējums)
Nobīde (Kontūras teksts)
Nobīdes
Nobīdes un leņķis
Noklusētais stils (Kontūra)
Noklusētās peles/klaviatūras taustiņu kombinācijas
Noklusētie karstie taustiņi
Noņemt iezīmējumu visam
Noņemt iezīmējumu visām lappusēm
Noņemt krāsu
Noņemt lappusi(-es)
Noņemt lappusi(-es) (PDF)
Noņemt preferences
Noņemt šablonu
Noņemt teksta lineālu
Noņemt teksta stilu
Normālas figūras
Normāls
Nosaukums (Mediju saraksts)
Nosūtīt dokumentus
Nosūtīt žurnāla informāciju
Noteikt iespieduma spoguli grāmatai
Noteikt lappuses formātu grāmatai
Notīrīt (Kontūras dekorējums)
Nulles platuma atstarpe
Numerācijas inspektors

O
OEM versija
Operētājsistēma
Orientieris
Ovāls

P
Pabeigt
Pacelt objektu
Padomi un triki
Palīdzības rīki
Pamatfonti
Pamatfonts
Pamatfonts akcentēšanai
Pamatnes nobīde
Paņemt no starpliktuves
Papildu funkcijas (attēliem)
Papildu funkcijas (PDF)
Par iCalamus
Parādīt ar Finder (Mediju inspektors)
Parādīt lappusi
Paragrāfs
Pārdēvēt
Pareizrakstība un gramatika
Pāreja no Calamus SL
Pāreja no InDesign
Pāreja no Pagemaker
Pāreja no Pages
Pāreja no Quark XPress
Pārformatēt grāmatas tekstu
Pārformatēt nodaļas
Pārformatēt rindkopas
Pārielādēt (Mediju inspektors)
Pāriet pilnekrāna režīmā
Pārklājums
Pārlūkot visas versijas
Pārnācējiem
Pārsvītrots
Pārvaldītas figūras
Pārveidojumi
Pārveidot saturu
Pārvērst aliasu fiziskā kopijā
Pārvērst rediģējamā kontūrā
Pārvērst rediģējamā kontūrā (figūras rāmjiem)
Pārvērst rediģējamā kontūrā (līnijas rāmjiem)
Pārvērst rediģējamā kontūrā (Rāmja inspektors)
Pārvērst tekstu grupētos atsevišķos vektora rāmjos
Pārvērst tekstu vektorā
Pārvienot (Mediju inspektors)
Pārvietošanas rīks
Pārvietot leņķa rotācijas ratu + [Shift]
Pārvietot rāmi + [Option]
Pārvietot rāmi + [Shift]
Pārvietot rāmjus ar bulttaustiņiem
Pārvietot satveres punktu + [Option]
Pārvietot satveres punktu + [Shift]
Pārvietot uz
Paslēpt dokumenta informāciju
Paslēpt dokumenta režģi
Paslēpt fontus
Paslēpt inspektorus
Paslēpt krāsas
Paslēpt krāsu paneli (Izvēlne Skats)
Paslēpt lappuses norādes
Paslēpt rāmju norādes
Paslēpt rīkjoslu
Paslēpt rīklogu
Paslēpt ziņojumu redaktoru
Pasvītrots
Pasvītrots (Pievienot teksta stilu)
PDF bukletu izveide
PDF izmantošana
PDF output
PDFClerk Pro
Pelēks
Peles klikšķis + [Control]
Peles rullis
Peles rullis + [Control][Option]
Peles taustiņi
Photographerbook
Pielāgot attēlu proporcionāli rāmja izmēram
Pielāgot PDF proporcionāli rāmja izmēram
Pielāgot rāmi sākotnējam satura izmēram
Pielāgot rāmi satura izmēram
Pielāgot rīkjoslu
Pielāgot saturu proporcionāli rāmja izmēram
Pielāgot saturu rāmja izmēram
Pielāgot saturu, ietilpinot rāmī
Pielikums
Piemērot teksta stilus un teksta lineālus
Pieņemtie apzīmējumi
Piesaistīt dokumenta režģim
Piesaistīt lappuses norādēs
Piesātinājums
Piesātinājums (Attēls)
Piešķirt figūru
Piešķirt krāsas objektiem
Piešķirt krāsas tekstam
Piešķirt līnijas figūru
Pievienot attēlu
Pievienot gradientu
Pievienot krāsu
Pievienot papildu skatu
Pievienot saiti
Pievienot skatu apakšā
Pievienot skatu sānos
Pievienot teksta lineālu
Pievienot teksta stilu
Pildījuma krāsa
Pildījuma krāsa (fonta)
Pilnekrāna režīma
Pilns izmērs
Pirmās rindas kreisā atkāpe
Pirmie soļi
Placeholder Text
Platums
Platums %
Pogas
Preču zīme
Preferences
Proporciju aizsardzība
Punktu savienojuma atstarpe
Punktuācijas atstarpe

R
Rādīt dokumenta informāciju
Rādīt dokumenta režģi
Rādīt fontus
Rādīt inspektorus
Rādīt krāsas
Rādīt krāsu paneli (Izvēlne Skats)
Rādīt lappuses norādes
Rādīt mērvienību
Rādīt neredzamos simbolus
Rādīt pielaidību
Rādīt rāmju norādes
Rādīt rīkjoslu
Rādīt rīklogu
Rādīt teksta lineālus
Rādīt ziņojumu redaktoru
Rakstības virziens
Rakstīt ar lielo sākumburtu
Rakstsavirze
RAM
Rāmja inspektors
Rāmja nosaukums
Raupja līnija
Rediģēšanas rīki
Rediģēt attēlu
Rediģēt dokumenta režģi
Rediģēt figūras parametrus
Rediģēt figūras parametrus (figūras rāmjiem)
Rediģēt figūras parametrus (līnijas rāmjiem)
Rediģēt figūras parametrus (Rāmja inspektors)
Rediģēt globālos lappuses parametrus
Rediģēt krāsu
Rediģēt lappusi(-es)
Rediģēt lappušu numerāciju
Rediģēt laukus
Rediģēt LinkBack vienumu
Rediģēt masku
Rediģēt norāžu parametrus
Rediģēt oriģinālo failu (Mediju inspektors)
Rediģēt PDF
Rediģēt šablonu
Rediģēt saiti
Rediģēt saturu
Rediģēt teksta lauku
Rēdzes fonti
Reģistrācija
Reģistrēt iCalamus
Reģistrēts
RGB
Rīkjosla
Rīku palete
Rindas augstums
Rindas pārtraukums
Rindkopa
Rindkopas atkāpes
Rindkopu atdalītājs
Rindu atstatums
Ritināt uz iezīmēto
Rotācijas leņķis
Rotācijas rīks
Rotēt pēc kontūras izliekuma
RTF izmantošana
Runa

S
Šablona skats
Šabloni
Saglabāt
Saglabāt kā
Saglabāt kā veidni
Saglabāt krāsu sarakstu
Saglabāt teksta lineālu sarakstu
Saglabāt teksta stilu sarakstu
Saistīt teksta rāmjus
Saite
Saites loksne
Sākt diktēšanu
Saplūsmes režīms
Saplūsmes režīms (attēliem)
Saplūsmes režīms (PDF)
Saraksts
Satura inspektors
Satura inspektors attēliem
Satura inspektors grupām
Satura inspektors PDF
Satura inspektors teksta rāmjiem
Saturs
Savienot
Savienot kontūras
Savirze
Savirze (fonta)
Sazinieties ar atbalsta dienestu un izstrādātājiem
Sazinieties ar citiem lietotājiem
Sistēmas prasības
Skaitliska atstarpe
Šķērsot
Šķiebšanas rīks
Šķiebuma leņķis
Šķirot pēc
Šķirt
Slāņu inspektors
Slēgs
Slejas
Slīpināts
Slīpraksts
Speciālie simboli
Speciālie simboli (Teksts)
Speciālo simbolu lietošana
Spēcīgs gaismojums
Spīdums
Spoguļojums un šķiebums
Spraudņi
Statuss (Mediju saraksts)
Stūra līnija
Stūris
Sūtītāja adreses rinda
Sūtītāja informācijas bloks

T
Tabula
Tabulācijas pietura
Tabulatori
Taisnstūris
Taisnstūris ar nolīdzinātiem stūriem
Tālākas darbības
Tālināt
Tālummaiņas soļa platums
Tālummaiņas uznirstošais lauks
Tālummainīt
Tālummainīt (Logs)
Tālummainīt pret iezīmēto
Taustiņi
Taustiņu kombinācijas
Teksta apliece
Teksta aplieces inspektors
Teksta atribūti
Teksta formatēšana
Teksta inspektors
Teksta lineāla nosaukums
Teksta lineāls
Teksta lineālu inspektors
Teksta lineālu papildu funkcijas
Teksta nobīde
Teksta pārtraukums
Teksta rāmja konteksta izvēlne
Teksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlne
Teksta rīks
Teksta stila nosaukums
Teksta stils
Teksta stils (Dimensija)
Teksta stils (Kontūras teksts)
Teksta stilu inspektors
Teksta stilu papildu funkcijas
Teksts
Teksts (Kontūras teksts)
Texts
Tieši
Tikai lielajiem burtiem
Tikai mazajiem burtiem
Tīmekļa krāsas
Tipogrāfija
Tonis
Transformēšanas rīki
Trasēšanas spraudnis
Treknraksts
Trijstūris
Trijstūris (augša pa labi)
Tukšums pēc rindkopas
Tukšums pirms rindkopas
Tukšums starp rindām
Tumšot
Tuvināt

U
Uzlabot
Uzstādīt teksta lineālus
Uzziņa

V
Vairākas līnijas
Vāks
Valoda
Valoda (teksta lineālu)
VĀRDS
Veidnes
Veidnes (saglabāt)
Veidņu filtrs
Veidņu kategorijas
Veidņu priekšskats
Veidotāji
Vektora rediģēšanas konteksta izvēlne
Vektora rīks
Vektori
Versiju izvēlne
Vērtību ievade bez mērvienības
Vērtību maiņa ar bulttaustiņiem
Vertikālā spoguļošana
Viegls gaismojums
Vieta (Kontūras teksts)
Vilkt & nomest
Viļņa garums
Virsraksti
Virziens
Visa plātne
Vismaz
Vispārēja krāsu telpa
Vispārīgi

X
X pozīcija
XOR

Y
Y pozīcija

Z
ZigZag līnija
Zilbjdale
Zilbjdales spraudnis
Zīmēt ēnu
Zīmēt figūru
Zīmēt kontūru
Zoomable images
Zvaigzne

[
[Bulta augšup]
[Bulta lejup]
[Command]
[Escape]
[Shift][Bulta augšup]
[Shift][Bulta lejup]

# | . | 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | [

Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsGNU General Public License