SākumsGrāmataGrāmataNoteikt iespieduma spoguli grāmatai
  iCalamus 2 > Ātrais sākums > Grāmata Alfabētiskais rādītājs

Noteikt lappuses formātu grāmatai

Protams, tas esat Jūs, kas galu galā izlemj par grāmatas noformējumu. Varbūt Jūs saņemat noteiktus norādījumus no redaktora vai citas augstākstāvošas personas. Sekojiet šiem norādījumiem!

Ja nekad iepriekš neesat veicis grāmatas salikšanu, uzmetiet aci sava grāmatplaukta saturam. Konstatēsiet, ka vairums no tām ir portreta formātā. Tikai dažas izmanto ainavas formātu – lielākoties tās ir kafijas galdiņa grāmatas un bērnu grāmatas. Kvadrātveida (vai tuvu tam) grāmatas ir visai reti sastopamas, ja neskaita CD un DVD bukletus.

Portreta formāts ir pierādījis sevi gadsimtu gaitā praktisku iemeslu dēļ. Pastāv vairāki kritēriji grāmatas lappuses izmēra noteikšanai. Jūs varat, piemēram, netērēt daudz papīra, ražojot grāmatu tipogrāfijā. Mūsdienu mazie DIN formāti, kā DIN A5, var tikt lietoti ideālām grāmatām bez ievērojamiem papīra atgriezumiem, taču DIN formātu lappušu garuma un platuma attiecība (1 pret kvadrātsakni no 2) nav sevišķi estētisks. Grāmata uzskatāma par skaistu, ja tās lappuses platums ir mazāks nekā DIN lappuses garuma un platuma attiecībā. DIN A5 lappuses formāts ir 14,8 x 21,0 cm. Salīdzinot to ar Jūsu grāmatām, redzēsiet, ka tām ir mazāki lappušu formāti. Samazinot lappuses platumu no 14,8 cm uz kaut vai 14,0 cm, Jūs palielināsiet estētisko efektu.

Tieši šādu formātu (14,0 x 21,0 cm) mēs izmantosim nākamajā piemērā. Varat droši atkārtot piemēru ar citiem lappuses formātiem, princips paliks nemainīgs.


Izveidojiet jaunu iCalamus dokumentu ar 2 lappusēm divlapušu režīmā, pirmā lappuse ir kreisā. Dotais dialoglogs parādīs, kā vislabāk pielāgot parametrus.

Jūs redzēsiet savu topošo grāmatu kā divu lappušu dokumentu. Saglabājiet to. (Dotais attēls parāda visas salikšanas loksnes skatu. Redzamas divas lappuses dokumenta centrā, ap tām ir iespieduma loksne, kurai mūsu gadījumā nav nekādas nozīmes.)


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsGrāmataGrāmataNoteikt iespieduma spoguli grāmatai