SākumsĀtrais sākumsLīnijasNoteikt lappuses formātu grāmatai
  iCalamus 2 > Ātrais sākums Alfabētiskais rādītājs

Grāmata

Ja jūtat aicinājumu rakstīt vai salikt grāmatu, šī nodaļa domāta Jums. Tajā apgūsiet grāmatas izveides pamatus ātri un vienkārši. Jūs neiemācīsieties, kā to rakstīt, un mēs arī neatklāsim, kurš ir slepkava un vai auklīte beigās apprecēs grāfu.

Šīs nodaļas ietvaros mēs pieņemam, ka Jūsu grāmatas saturs jau eksistē kā neapstrādāts teksts. Tagad pāris noteikumu grāmatas satura sekmīgai importēšanai un ātrai salikšanai:

  1. Neveiciet manuālu zilbjdali!
  2. Nepabeidziet rindas vienas rindkopas ietvaros ar [Return] taustiņu vai vēl kā citādi. Vienkārši turpiniet rakstīt līdz rinkdopas beigām.
  3. Pabeidziet rindkopas tikai ar vienu [Return].
  4. Izvairieties no uzsvērumiem neapstrādātajā tekstā.

[Šis saraksts noteikti ir nepilnīgs.]


Veicot grāmatas salikšanu, Jums būs jāizdara dažas lietas, kas pamatā ir vienādas visām grāmatām. Turpmākajās sadaļās par šiem soļiem uzzināsiet sīkāk. Kad tie būs sperti, Jūsu grāmata būs gandrīz gatava iespiešanai, un Jūs spēsiet pārnest visus procedūras soļus uz jebkuru citu daudzlappušu dokumentu, piemēram, žurnālu, disertāciju, diplomdarbu.


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsĀtrais sākumsLīnijasNoteikt lappuses formātu grāmatai