SākumsGrāmataIzvēlēties fontusPārformatēt grāmatas tekstu
  iCalamus 2 > Ātrais sākums > Grāmata Alfabētiskais rādītājs

Uzstādīt teksta lineālus

Teksta lineālu inspektorā Jūs redzēsiet tikai vienumu Noklusējums. Veiciet dubultklikšķi uz tā. Parādīsies teksta lineāla parametru dialoglogs. Pārdēvējiet teksta lineālu par Pamat teksts, bez atkāpes un noregulējiet rindas augstumu uz tieši 11 pt. Tas, vai Jūs izvēlaties kreiso vai bloka teksta izlīdzinājumu, ir gaumes jautājums, bet iespējams, ka tas atkarīgs no Jūsu priekšnieka vai redaktora. Mūsu piemērā lietosim otro variantu.

Mainiet tabulatorus, kas iekļauti visos lineālos. Atstājiet desmit no tiem, ar 11 pt attālumu no iepriekšējiem.

Padoms: Tabulatorus var izmantot atstarpināšanai, un tiem būtu jāatbilst ar koriģēto rindas augstumu.

Kad esat šādi uzstādījis teksta lineālu un aizvēris parametru dialoglogu ar Labi, izveidojiet šī teksta lineāla kopiju. Jūs varat, piemēram, iezīmēt sarakstā pirmo teksta lineālu un tad izvēlēties Dublicēt teksta lineālu no darbību izvēlnes Tekstsa lineālu inspektorā.

Nosauciet otro teksta lineālu Pamat teksts, ar atkāpi un izmainiet vienīgi pirmās rindas atkāpi uz 11 pt, kā rādīts zemāk.

Pašlaik Jūsu grāmatas formatēšanai nav vajadzīgi citi teksta lineāli. Varat pievienot citus lineālus, piemēram, citātiem, attēlu parakstiem utt. atkarībā no satura.


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsGrāmataIzvēlēties fontusPārformatēt grāmatas tekstu