SākumsGrāmataImportēt tekstu grāmatāUzstādīt teksta lineālus
  iCalamus 2 > Ātrais sākums > Grāmata Alfabētiskais rādītājs

Izvēlēties fontus

Tik daudz ir skaidrs – grāmata nevar pastāvēt bez fontiem. Bet kuru fontu kam? Tas bieži vien ir ļoti liels jautājums.

Jūs varētu būt dzirdējis, ka grāmatas jāsaliek ar rēdzes (serifa) fontiem. Ja Jūs varat arī paskaidrot, kas ir rēdzes fonts, Jūs esat augstākā pakāpē (ja neņem vērā, ka tikko minētais noteikums vienmēr izmantot rēdzes fontus vispār nav patiess).

Iepazīsimies ar dažiem fontu terminiem, lai pēcāk būtu vieglāk runāt par šo tēmu.

Pamatfonti

Mēs runājam par pamatfontiem un lietojam tos, kad jāsaliek garš teksts (teksta masa). Pirmkārt, šie fonti ir labi lasāmi nelielos izmēros (starp 8 pt un 12 pt). Otrkārt, tiem nevajadzētu būt pārāk uzkrītošiem, lai teksta forma neatrautu lasītāja acis no satura.

Akcentējošie fonti

Šie fonti izmantojami atsevišķu vārdu vai virsrakstu izcelšanai, citātu atdalīšana no pamatteksta, svešvārdu iezīmēšanai utt. Akcentējošie fonti noteikti varētu būt pievilcīgāki par pamatfontiem. Mūsu gadījumā, veicot grāmatas salikšanu, ir svarīgi lietot tādu akcentējošo fontu, kas saskan ar pamatfontu, skaidri kontrastējot ar to.

Bezrēdzes fonti

Šajos fontos burti tiek zīmēti ar vienkāršām līnijām un neietver nekādas rēdzes (mazus izliekumus, svītras vai citus izcēlumus) līniju galos. Zināmi šī fontu veida pārstāvji ir Helvetica, Triumvirate, Avant Garde, Grotesk, Franklin Gothic, Futura, Kabel, Arial.

Rēdzes fonti

Šie fonti ietver jau minētās rēdzes. Nelielos izmēros izskatās it kā atsevišķi burti būtu sakārtoti kā rokrakstā. Tas var atvieglot lasīšanu. Zināmi šī fontu veida pārstāvji ir Times, Garamond, Bembo, Bookman, Caslon, Goudy, Korinna, Palatino.

Ja Jūsu priekšnieks vai redaktors dod norādes par fontu veidoliem un izmēriem, sekojiet tām. Ja norāžu nav, padomājiet par fontiem savai grāmatai tūlīt. Izlemiet, vai kā pamatfontu lietosiet rēdzes vai bezrēdzes fontu. Smelieties idejas no grāmatām, ko esat lasījis un un ko Jums paticis lasīt. Šajā kontekstā paticis nozīmē, ka Jūs varbūt izlasījāt grāmatu vienā rāvienā un ar acīm aprijāt saturu, nedomājot par fontiem. Šādai grāmatai bijuši ideāli fonti ideālos izmēros.

Galvenais fontu uzdevums grāmatā ir nodot lasītājam saturu.

Nav fontu uzdevums pievērst grāmatas saturam vai novērst no tā. Fonta veidols, fonta izmērs, iespieduma spogulis, lappuses formāts, papīrs utt. – visiem šiem faktoriem grāmatā jākalpo vien satura izklāstam un jāpaliek diskrēti fonā kā ideālam viesmīlim.

Pamatfontam vajadzīgs labs pelēkais tonis. Tas nozīmē, ka pilnai teksta lappusei būtu jāparāda pelēks laukums bez spraugām un plankumiem, kad esat to izdrukājis un apskatāt nepareizajā veidā ap rokām, ar izstieptiem augšdelmiem. Neapvaldiet smieklus. Faktiski šis ir labākais veids, kā spriest par pamatfontiem. Ja nepieciešams, Jūs konstatēsiet, ka viens un tas pats fonts parāda skaidras atšķirības lasāmībā, lietojot dažādus rindu attālumus.


Tā kā mēs nevēlamies, lai fonta izvēle Jūs pieviļ, iesakām dažus fontus ceļā uz pabeigto grāmatu.

Pamatfonts

Atveriet Teksta stila inspektoru. Jūs redzēsiet vismaz vienu teksta stilu ar nosaukumu Noklusējums. Veiciet dubultklikšķi uz nosaukuma. Jūs ieraudzīsiet teksta stila parametru dialoglogu. Pielāgojiet parametrus stilam Pamat 9, fonts Baskerville Regular, 9 pt. Neizmantojiet nevienu no citiem piedāvātajiem trikiem.

Pamatfonts akcentēšanai

Tagad iekopējiet šo teksta stilu Teksta stilu inspektorā, izvēloties Dublicēt teksta stilu darbību izvēlnē un pārdēvējot kopiju par Pamat 9 akcentēšanai. Vienīgā parametru izmaiņa šajā tekst stilā ir fonta veidola maiņa no Regular uz Italic. Tas arī viss!

Virsraksti

Izveidojiet trešo teksta stilu un nosauciet to par Nodaļa 1. Izvēlieties fonta veidolu Lucida Grande Bold un uzstādiet fonta izmēru 13 pt.

Divreiz nokopējiet teksta stilu un nosauciet kopijas par Nodaļa 1.1 un Nodaļa 1.1.1. Nomainiet to fonta izmēru no 13 pt uz attiecīgi 11 pt un 9 pt.

Tagad Jūs esat sgatavojis galvenokārt izmantotos fontus kā teksta stilus savai grāmatai: pamattekstam (Pamat 9), akcentējumiem pamattekstā (Pamat 9 akcentēšanai), kā arī trim dažādiem nodaļas hierarhijas līmeņiem (Nodaļa 1, Nodaļa 1.1 and Nodaļa 1.1.1). Ja Jūsu grāmatai ir vairāk kā trīs nodaļu hierarhijas līmeņi (nodaļa, apakšnodaļa, apakšapakšnodaļa, apakšapakšapakšnodaļa...), pievienojiet vēl vienu teksta stilu Nodaļa 1.1.1.1.

Padoms: Vēl viena lieta par pamatfontiem akcentēšanai: mūsdienās ir kļuvis populāri (varbūt Interneta iespaidā) izcelt atsevišķus vārdus tekstā, tos paresninot. Garā grāmatas tekstā treknināti vai par pustreknināti teksta stili izjauks lappuses pelēko toni, tādēļ ir krietni estētiskāk akcentēt atsevišķus vārdus slīprakstā, pat ja pirmajā acu uzmetienā liekas, ka tie nepietiekami izceļas. Uzticieties sava lasītāja acīm. Viņš/viņa, kas lasīs Jūsu grāmatu lappusi pa lappusei, stundu pa stundai, atpazīs katru slīprakstīto vārdu un – neiztraucēti lasīšanā – ievēros tā svarīgumu. Izmantojiet akcentēšanu mēreni un diskrēti. Atsakieties no trīskāršām izsaukuma zīmēm, pasvītojumiem, krāsu un citām izpausmēm, kas uzsver Jūsu nenoteiktību darbā ar savu tekstu. Lai teksts runā pats par sevi. Jūsu lasītāji to novērtēs.


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsGrāmataImportēt tekstu grāmatāUzstādīt teksta lineālus