SākumsGrāmataTālākas darbībasVāks
  iCalamus 2 > Ātrais sākums > Grāmata Alfabētiskais rādītājs

Dokumenta pabeigšana

Grāmata tā kā būtu kārtībā, vai ne? – Nē, kaut kā tomēr trūkst. Neskaitot to, ka Jūs varētu (vai Jums vajadzētu) pievienot satura rādītāju, ievada lappuses, priekštitullapu utt., grāmatai trūkst triju būtisku lietu, kas to padara par grāmatu: vāks, pareizais lappušu sakārtojums un lappušu numerācija.


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsGrāmataTālākas darbībasVāks