SākumsGrāmataDalījums ar deviņi un dalījums ar divpadsmitImportēt tekstu grāmatā
  iCalamus 2 > Ātrais sākums > Grāmata Alfabētiskais rādītājs

Izveidot dokumentu grāmatai

Ja nevarat sagaidīt, kad varēsiet importēt savu tekstu dokumentā un sākt ar to darboties: tikai vēl mazliet pacietības. Jums ir divu lappušu dokuments ar diviem tukšiem teksta rāmjiem, un Jūs droši vien jūtat, ka līdz šim esam virzījušies ļoti strukturēti, bet patiesībā nekas taču nav noticis.

Mēs gribētu veikt priekšdarbus, lai teksts automātiski pārietu no viena teksta rāmja citā, kad tas tiks importēts. Nekā sarežģīta, tomēr tas jāpaveic.

Iezīmējiet teksta rāmi, kas atrodas pa kreisi, un veiciet [Control]-klikšķi uz pārvades pogas pie rāmja kreisās malas. Ieraudzīsiet konteksta izvēlni, kurā varēsiet izvēlēties tikai vienu opciju. Klikšķiniet uz vienuma Automātiska pārvade no iepriekšējās lappuses.

Tagad veiciet [Control]-klikšķi uz pārvades pogas pie tā paša teksta rāmja labās malas un izvēlieties vienumu Automātiska pārvade uz nākamo lappusi.

Atkārtojiet šos soļus labajā dokumenta lappusē.

Jūs esat ieguvis saiti ne vien šo abu teksta rāmju starpā, bet arī ar citiem, kad Jūsu dokumentam pievienosies jaunas lappuses ar šādi sagatavotiem teksta rāmjiem. Izdarīsim to tūlīt.

Izvēlieties Lappuses inspektoru un darbības izvēlnes vienumu Pievienot jaunas lappuses vai noklikšķiniet uz [+] zīmes minētajā inspektorā. Jums parādīsies dialoglogs Pievienot lappuses. Mirkli pakavēsimies, lai iepazītos ar šī dialogloga parametriem.

Pieņemsim, ka Jūsu grāmata izaugs līdz aptuveni 128 lappusēm. Pie jauno lappušu skaita norādiet 128, un tās, protams, jāievieto pēc tagadējās 2. lappuses. Citus parametrus atstājiet neskartus, vien atzīmējiet rūti Lietot maketu (no lappusēm: 1 – 2). Tā ir burvju svira. Pēc dažām sekundēm redzēsiet, kāpēc.

Pēc dialogloga aizvēršanas ar Labi 128 jaunas lappuses tiek nekavējoties pievienotas dokumentam. Jūs ne vien atradīsiet teksta rāmjus visās jaunajās lappusēs īstajās pozīcijās, bet visi teksta rāmji dokumentā jau būs sasaitēti, no rāmja uz rāmi, no lappuses uz lappusi. Gandrīz ideāli apstākļi, lai Jūsu teksts beidzot tiktu importēts. Vai ne tā?


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsGrāmataDalījums ar deviņi un dalījums ar divpadsmitImportēt tekstu grāmatā