SākumsIzvēlne ObjektiFigūrasKoriģēt
  iCalamus 2 > Uzziņa > Izvēlnes > Izvēlne Objekti Alfabētiskais rādītājs

Kontūras

Vairums objektu iCalamus dokumentos balstās uz vektorkontūrām: līnijas, formas, rāmju malas utt. Tās visas ir vektorfigūras. Un tām visām ir kas kopīgs: vektorkontūras. Dažām ir tikai viena kontūra uz objektu, citām ir vairākas. Dažām pēc noklusējuma ir slēgtas kontūras (figūrām), dažām pēc noklusējuma ir atvērtas kontūras (līnijām). Bet papildus mēs izšķiram normālas figūrās un pārvaldītas figūrās.

Normālas figūras Normālu figūru vektorkontūras ir rediģējamas ar vektorrīkiem. Jūs varat pārvietot kontūrpunktus, palīgpunktus, atvērt un aizvērt kontūras, savienot kontūras utt.
Pārvaldītas figūras Pārvaldītu figūru vektorkontūras nav rediģējamas ar vektorrīkiem. Šo figūru gadījumā Jums pieejams tikai priekšnoteikts parametru kopums. Rāmju inspektora darbību izvēlnē un attiecīgajās konteksta izvēlnēs atradīsiet vienumu Rediģēr figūras parametrus.

Tālāk aprakstīta kontūru apakšizvēlne:

Savienot kontūras

Vienas kontūras beigu punktu var savienot ar citas kontūras sākumpunktu. Nav būtiski, vai kontūras pieder diviem dažādiem figūras rāmjiem vai ir neatkarīgas kontūras viena figūras rāmja ietvaros.

Vienkārši atveriet rāmi vai rāmjus un iezīmējiet divu vektorkontūru sākumpunktu un beigu punktu. Tad šis izvēlnes vienums kļūst pielietojams un savieno iezīmētās kontūras. Ja kontūras nav savienotas iezīmētajos punktos, atsauciet savienojumu un apvērsiet vienas kontūras virzienu.

Atvērt kontūru

Šī funkcija atver vektorkontūru rāmī.

Aizvērt kontūru

Šī funkcija aizver vektorkontūru rāmī. Izvēloties šo funkciju, no pašreizējā beigu punkta uz sākumpunktu tiks novilkta papildu vektora līnija. Šādi Jūs ātri iegūsiet slēgtu vektorkontūru.

Apvērst kontūru

Katrai vektorkontūrai ir sākums un beigas. Šis izvēlnes vienums maina kontūras virzienu uz pretēju. Sevišķi skaidri tas redzams, kad lietojat līnijas ar atšķirīgiem galu objektiem (bultām) kontūras sākumā un beigās.


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsIzvēlne ObjektiFigūrasKoriģēt