SākumsKlaviatūras saīsnesIzvēlnes saīsnesNoklusētie karstie taustiņi
  iCalamus 2 > Pielikums > Klaviatūras saīsnes Alfabētiskais rādītājs

Karstie taustiņi rīkiem

Daudzus rīkus paletē var aktivizēt ar vienu taustiņu. Šie taustiņi norādīti sarakstā.

[C] Vektora rīks: Pārvērst virziena punktu
[F] Konteinera rīks (Taisnstūris)
[H] Pārvietošanas rīks
[I] Attēla rīks
[L] Līnijas rīks
[M] Figūras rīks (Taisnstūris)
[P] Vektora rīks: Vektorkontūras rīks
[R] Rotācijas rīks
[T] Teksta rīks
[V] Iezīmēšanas rīks
[Z] Lupas / Tālummaiņas rīks
[+] Vektora rīks: Pievienot balsta punktu
[–] Vektora rīks: Noņemt balsta punktu
[Space] Izmantot Pārvietošanas rīku īslaicīgi
[Option] Tālummaiņā peles klikšķis samazina tālummaiņas izšķirstpēju uz pusi

Padoms: Atcerieties, ka teksta rediģēšanas režīmā šie taustiņi augstākminētajās funkcijās nedarbojas.

[Esc]

Nospiediet [Escape], ja vēlaties pārtraukt aktīvā rīka izmantošanu. Nospiediet [Escape] vēlreiz, ja vēlaties pārslēgties atpakaļ uz iezīmēto rīku.

Padoms: Ja esat iezīmējis teksta rāmi un darbojaties teksta režīmā, Jums jānospiež [Escape] divreiz, lai atgrieztos uz Iezīmēšanas rīku. Teksta rīkam ir divi režīmi: teksta rediģēšanas režīms un teksta rāmja izveides režīms. Pirmā [Escape] nospiešana pārslēdz atpakaļ no teksta rediģēšanas režīma uz teksta rāmja izveides režīmu. Atkārtots [Escape] pārslēdz uz Iezīmēšanas rīku.

[Command]

Nospiediet [Command] (pazīstams arī kā Apple taustiņš), ja vēlaties pāriet uz Iezīmēšanas rīku īslaicīgi, lietojot citu rīku.

Kad strādājat ar Iezīmēšanas rīku, varat īslaicīgi aktivizēt slēdzi Transformēt saturu no Ģeometrijas inspektora.

[Šis saraksts noteikti ir nepilnīgs.]


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsKlaviatūras saīsnesIzvēlnes saīsnesNoklusētie karstie taustiņi