SākumsKlaviatūras saīsnesKarstie taustiņi rīkiemNoklusētās peles/klaviatūras taustiņu kombinācijas
  iCalamus 2 > Pielikums > Klaviatūras saīsnes Alfabētiskais rādītājs

Noklusētie karstie taustiņi

Atstarpes

Teksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlnē ar peli varat izvēlēties dažādas atstarpju rakstzīmes.

[Option][Space] Ievieto cieto atstarpi.
Teksta pārtraukums

Teksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlnē ar peli varat izvēlēties teksta pārtraukuma rakstzīmes.

[Shift][Return] Ievieto līnijas pārtraukumu.
[Return] Ievieto rindkopas atdalītāju.

[Šis saraksts noteikti ir nepilnīgs.]


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsKlaviatūras saīsnesKarstie taustiņi rīkiemNoklusētās peles/klaviatūras taustiņu kombinācijas