SākumsPirmie soļiIzveidot rāmiImportēt saturu
  iCalamus 2 > Ātrais sākums > Pirmie soļi Alfabētiskais rādītājs

Saistīt teksta rāmjus

Ievadot vai importējot tekstu rāmī, Jūs varat nonākt situācijā, kad teksta rāmis ir pilns. Tad Jums vai nu jāpalielina teksta rāmis vai jāizveido otrs, kurā turpinās tekstam no pirmā rāmja. Šāda teksta pārvade netiek veikta automātiski, jo iCalamus nevar zināt, kuriem teksta rāmjiem Jūs vēlaties satura pārvadi un kuriem ne.


Teksta pārvade iCalamus nozīmē, ka teksts vai cita veida saturs (piem., PDF) var turpināties no viena rāmja nākamajā. iCalamus nevar automātiski zināt, no kurienes uz kurieni saturam jāturpinās, tāpēc Jums jāizveido pārvades savienojumi. Pamatā Jūs tos izveidosiet ar peli, bet iCalamus piedāvā arī automātisko pārvadi.

Iezīmējot rāmi, Jūs redzēsiet teksta pārvades simbolus rāmja kreisajā augšējā un labajā apakšējā malā. Izmantojiet šos simbolus, lai nozīmētu teksta pārvadi no un uz rāmjiem. Šeit ir piemērs ar trim rāmjiem A, B un C bez pārvades.

Tagad redzat trīs rāmjus jau ar pārvadi.

Pelēkais punkta simbols signalizē teksta pārvades rindas sākumu. Pelēkie bultas simboli norāda uz teksta pārvadi. Zaļā mīnusa zīme rāmja C beigās signalizē, ka satura pārplūde nav konstatēta. Ja saturs nesatilptu šajos trijos rāmjos, Jūs redzētu sarkanu plusa zīmi C rāmja beigās.

Kreisās rāmja malas simbolu funkcijas

Noklikšķinot uz teksta pārvades simbola rāmja kreisajā malā ar nospiestu [Control], ieraudzīsiet šādu konteksta izvēlni.

Šīs konteksta izvēlnes vienumi ne vienmēr būs pieejami. Tālāk dots to sīkāks apraksts.

Nogriezt kanālu

Šis izvēlnes vienums pieejams tikai tad, ja iezīmētais rāmis B ir savienots ar rāmi A tādā veidā, ka saturs var turpināties no rāmja A rāmī B. Ja izvēlēsieties šo vienumu, teksta pārvades kanāls tiks nogriezts pirms pašreiz iezīmētā rāmja B. Tātad tiks noņemts savienojums starp A un B, un saturs vairs nepāries no A un B, bet paliks rāmī A, un, iespējams, parādīsies satura pārplūde.

Nogriezt kanālu un saturu

Arī šis izvēlnes vienums pieejams tikai tad, ja iezīmētais rāmis B ir savienots ar rāmi A tādā veidā, ka saturs var turpināties no rāmja A rāmī B. Ja izvēlēsieties šo vienumu, gan teksta pārvades kanāls, gan saturs tiks nogriezts pirms pašreiz iezīmētā rāmja B. Tātad tiks noņemts savienojums starp A un B, un šajā gadījumā saturs, kas pirms nogriešanas atradās rāmī B, tajā arī paliks.

Automātiska pārvade no iepriekšējās lappuses

iCalamus piedāvā automātisku pārvades ģenerēšanu. Jūs varat noteikt konkrētu rāmi katrā dokumenta lappusē, kam automātiski jāsaņem pārvadītais teksts no iepriekšējās dokumenta lappuses, turpinot teksta plūsmu. Lai tas notiktu, jāatzīmē šis izvēlnes vienums. Ja iepriekš šis pienākums bijis citam aktīvās lappuses rāmim, tas atkal būs brīvs.

Labās rāmja malas simbolu funkcijas

Noklikšķinot uz teksta pārvades simbola rāmja labajā malā ar nospiestu [Control], ieraudzīsiet šādu konteksta izvēlni.

Šīs konteksta izvēlnes vienumi ne vienmēr būs pieejami. Tālāk dots to sīkāks apraksts.

Nogriezt kanālu

Šis izvēlnes vienums pieejams tikai tad, ja iezīmētais rāmis B ir savienots ar rāmi C tādā veidā, ka saturs var turpināties no rāmja B rāmī C. Ja izvēlēsieties šo vienumu, teksta pārvades kanāls tiks nogriezts aiz pašreiz iezīmētā rāmja B. Tātad tiks noņemts savienojums starp B un C, un saturs vairs nepāries no B uz C, bet paliks rāmī B, un, iespējams, parādīsies satura pārplūde.

Nogriezt kanālu un saturu

Arī šis izvēlnes vienums pieejams tikai tad, ja iezīmētais rāmis B ir savienots ar rāmi C tādā veidā, ka saturs var turpināties no rāmja B rāmī C. Ja izvēlēsieties šo vienumu, gan teksta pārvades kanāls, gan saturs tiks nogriezts aiz pašreiz iezīmētā rāmja B. Tātad tiks noņemts savienojums starp B un C, un šajā gadījumā saturs, kas pierms nogriešanas atradās rāmī C, tajā arī paliks.

Automātiska pārvade uz nākamo lappusi

iCalamus piedāvā automātisku pārvades ģenerēšanu. Jūs varat noteikt konkrētu rāmi katrā dokumenta lappusē, kam automātiski jāpārvada teksts uz nākamo dokumenta lappusi, turpinot teksta plūsmu. Lai tas notiktu, jāatzīmē šis izvēlnes vienums. Ja iepriekš šis pienākums bijis citam aktīvās lappuses rāmim, tas atkal būs brīvs.


Padoms: Protams, ir iespējams piešķirt automātisku pārvadi no iepriekšējās lappuses un uz nākamo lappusi vienam rāmim. Šis ir veids, kā automātiski izveidot vairāklappušu izkārtojumu. Izveidojiet vienlappuses dokumentu ar vienu rāmi, piemērojiet automātiskās pārvades komandas, importējiet tekstu un pievienojiet jaunas lappuses, kuras iegūst pirmās lappuses izkārtojumu.

Padoms: Ja vēlaties izmantot vairākas teksta pārvades daudzlappušu dokumentā, piem., veidojot grāmatu ar anglisko tekstu visās kreisajās lappusēs un latvisko tulkojumu visās labajās lappusēs, izmantojiet dokumenta slāņus (Slāņu inspektorā) un izveidojiet jaunu slāni katrai nepieciešamajai teksta pārvadei.


Autortiesības © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 12. Aprīlis 2018

SākumsPirmie soļiIzveidot rāmiImportēt saturu