SākumsTeksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlneTipogrāfijaIevietot atstarpi
  iCalamus > Uzziņa > Konteksta funkcijas > Teksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlne Alfabētiskais rādītājs

Ievietot defisi

Šeit izvēlieties defises veidu. Piedāvātie varianti parasti tiek izmantoti šādi:

Garā domuzīme
Garā domuzīme (Em-dash) pamatā izmantojama tekstā iespraustas domas vizualizēšanai.
Piemērs:
iCalamus ir fantastiska DTP programma—turklāt Jūs to varat izmantot arī citiem mērķiem—un piedāvā daudz opciju.
Īsā domuzīme
Šai zīmei ir En-platums, un tā pamatā izmantojama kā mīnus, no–līdz utt.
Mīkstā defise
Ja vēlaties, lai iCalamus veic kāda vārda zibjdali, neveidojot un nerādot defisi, izmantojiet mīksto defisi. Pārnesiet frāzes ar speciālajiem simboliem (piem., & simbols black&white gadījumā, neievadot papildu defisi, kas sajauktu frāzi). Pats kontroles simbols nekad netiks parādīts, to atpazīst tikai teksta formatējums.
[This function doesn't work properly in Mac OS X 10.4.]

Cietā defise
Šī defise izskatās kā parasta defise, taču teksta plūsmā tā nekad netiks atpazīta. Tas nozīmē, ka tādas frāzes kā T-Online būs pasargātas no zilbjdales.

Padoms: Faktiski zilbjdales mērķiem Jums nevajadzētu rakstīt tekstā defises pašam. [–][Return] kombinācija zilbjalei noteiktā teksta pozīcijā var būt ārkārtīgi bīstama un radīt problēmas. Ja pēcāk maināt tekstu, Jums būs manuāli jāatrod visi pārne- sumi, ko iepriekš būsiet pievie- nojis. (Pretējā gadījumā tas izskatīsies tā kā šeit parādīts.)


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsTeksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlneTipogrāfijaIevietot atstarpi