SākumsKonteksta funkcijasKonteksta izvēlne teksta pārvadeiTipogrāfija
  iCalamus > Uzziņa > Konteksta funkcijas Alfabētiskais rādītājs

Teksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlne

Ieklikšķinot teksta rediģēšanas režīmā esošā teksta rāmī ar nospiestu [Ctrl] (vai veicot labo klikšķi), lai atvērtu konteksta izvēlni, ieraudzīsiet patiešām spēcīgu konteksta izvēlni:

Daļa šeit piedāvāto funkciju pieejama tikai noteiktos apstākļos, kas tālāk aprakstīti sīkāk. Šajā nodaļā netiks stāstīts par tādām funkcijām kā Pareizrakstības pārbaude, kas jebkurā brīdī sasniedzama iCalamus izvēlnes joslā.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsKonteksta funkcijasKonteksta izvēlne teksta pārvadeiTipogrāfija