SākumsKonteksta funkcijasTeksta rāmja konteksta izvēlneTeksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlne
  iCalamus > Uzziņa > Konteksta funkcijas Alfabētiskais rādītājs

Konteksta izvēlne teksta pārvadei

Teksta pārvade iCalamus nozīmē, ka teksts vai cita veida saturs (piem., PDF) var turpināties no viena rāmja nākamajā. iCalamus nevar automātiski zināt, no kurienes uz kurieni saturam jāturpinās, tāpēc Jums jāizveido pārvades savienojumi. Pamatā Jūs tos izveidosiet ar peli, bet iCalamus piedāvā arī automātisko pārvadi.

Iezīmējot rāmi, Jūs redzēsiet teksta pārvades simbolus rāmja kreisajā augšējā un labajā apakšējā malā. Izmantojiet šos simbolus, lai nozīmētu teksta pārvadi no un uz rāmjiem. Šeit ir piemērs ar trim rāmjiem A, B un C bez pārvades.

Tagad redzat trīs rāmjus jau ar pārvadi.

Pelēkais punkta simbols signalizē teksta pārvades rindas sākumu. Pelēkie bultas simboli norāda uz teksta pārvadi. Zaļā mīnusa zīme rāmja C beigās signalizē, ka satura pārplūde nav konstatēta. Ja saturs nesatilptu šajos trijos rāmjos, Jūs redzētu sarkanu plusa zīmi C rāmja beigās.

Noklikšķinot uz teksta pārvades simbola rāmja kreisajā malā ar nospiestu [Ctrl], ieraudzīsiet šādu konteksta izvēlni.

Šīs konteksta izvēlnes vienumi ne vienmēr būs pieejami. Tālāk dots to sīkāks apraksts.

Nogriezt kanālu
Šis izvēlnes vienums pieejams tikai tad, ja iezīmētais rāmis B ir savienots ar rāmi A tādā veidā, ka saturs var turpināties no rāmja A rāmī B. Ja izvēlēsieties šo vienumu, teksta pārvades kanāls tiks nogriezts pirms pašreiz iezīmētā rāmja B. Tātad tiks noņemts savienojums starp A un B, un saturs vairs nepāries no A un B, bet paliks rāmī A, un, iespējams, parādīsies satura pārplūde.
Nogriezt kanālu un saturu
Arī šis izvēlnes vienums pieejams tikai tad, ja iezīmētais rāmis B ir savienots ar rāmi A tādā veidā, ka saturs var turpināties no rāmja A rāmī B. Ja izvēlēsieties šo vienumu, gan teksta pārvades kanāls, gan saturs tiks nogriezts pirms pašreiz iezīmētā rāmja B. Tātad tiks noņemts savienojums starp A un B, un šajā gadījumā saturs, kas pirms nogriešanas atradās rāmī B, tajā arī paliks.
Automātiska pārvade no iepriekšējās lappuses
iCalamus piedāvā automātisku pārvades ģenerēšanu. Jūs varat noteikt konkrētu rāmi katrā dokumenta lappusē, kam automātiski jāsaņem pārvadītais teksts no iepriekšējās dokumenta lappuses, turpinot teksta plūsmu. Lai tas notiktu, jāatzīmē šis izvēlnes vienums. Ja iepriekš šis pienākums bijis citam aktīvās lappuses rāmim, tas atkal būs brīvs.

Noklikšķinot uz teksta pārvades simbola rāmja labajā malā ar nospiestu [Ctrl], ieraudzīsiet šādu konteksta izvēlni.

Šīs konteksta izvēlnes vienumi ne vienmēr būs pieejami. Tālāk dots to sīkāks apraksts.

Nogriezt kanālu
Šis izvēlnes vienums pieejams tikai tad, ja iezīmētais rāmis B ir savienots ar rāmi C tādā veidā, ka saturs var turpināties no rāmja B rāmī C. Ja izvēlēsieties šo vienumu, teksta pārvades kanāls tiks nogriezts aiz pašreiz iezīmētā rāmja B. Tātad tiks noņemts savienojums starp B un C, un saturs vairs nepāries no B uz C, bet paliks rāmī B, un, iespējams, parādīsies satura pārplūde.
Nogriezt kanālu un saturu
Arī šis izvēlnes vienums pieejams tikai tad, ja iezīmētais rāmis B ir savienots ar rāmi C tādā veidā, ka saturs var turpināties no rāmja B rāmī C. Ja izvēlēsieties šo vienumu, gan teksta pārvades kanāls, gan saturs tiks nogriezts aiz pašreiz iezīmētā rāmja B. Tātad tiks noņemts savienojums starp B un C, un šajā gadījumā saturs, kas pierms nogriešanas atradās rāmī C, tajā arī paliks.
Automātiska pārvade uz nākamo lappusi
iCalamus piedāvā automātisku pārvades ģenerēšanu. Jūs varat noteikt konkrētu rāmi katrā dokumenta lappusē, kam automātiski jāpārvada teksts uz nākamo dokumenta lappusi, turpinot teksta plūsmu. Lai tas notiktu, jāatzīmē šios izvēlnes vienums. Ja iepriekš šis pienākums bijis citam aktīvās lappuses rāmim, tas atkal būs brīvs.

Padoms: Protams, ir iespējams piešķirt automātisku pārvadi no iepriekšējās lappuses un uz nākamo lappusi vienam rāmim. Šis ir veids, kā automātiski izveidot vairāklappušu izkārtojumu. Izveidojiet vienlappuses dokumentu ar vienu rāmi, piemērojiet automātiskās pārvades komandas, importējiet tekstu un pievienojiet jaunas lappuses, kuras iegūst pirmās lappuses izkārtojumu.

Padoms: If you want to use multiple text pipes in multi-page document, e.g. when creating a book which contains English text on all left pages and the German translation on all right pages, then use document layers (in the Layer inspector) and create a new layer for each required text pipe.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsKonteksta funkcijasTeksta rāmja konteksta izvēlneTeksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlne