SākumsTeksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlneIevietot teksta pārtraukumuIevietot attēlu
  iCalamus > Uzziņa > Konteksta funkcijas > Teksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlne Alfabētiskais rādītājs

Ievietot teksta lauku

Teksta lauks iCalamus ir salīdzināms ar šūnu, kas var saturēt noteiktus datus un noteiktā veidā tos izvadīt. Jūs varat noteikt izvades formātu jebkurā laikā (skatīt Rediģēt teksta lauku) un arī aktualizēt tā saturu jebkurā laikā, ja nepieciešams (skatīt Pārkalkulēt teksta lauku).

Šobrīd tiek atbalstīti šādi teksta lauki:

Ievietot šodienas datumu
Ievieto teksta lauku, kas tekstam pievieno šodienas datumu un/vai pašreizējo laiku. Šis lauks tiks aktualizēts ikreiz, kad saglabāsiet dokumentu vai mainīsiet saturu dialoglogā Rediģēt teksta lauku.
Ievietot fiksētu datumu
Ievieto teksta lauku, kas tekstam pievieno šodienas datumu un/vai pašreizējo laiku. Tas nekad netiks aktualizēts.
Ievietot faila izveides datumu
Izveidošanas datums ir datums, kad Jūsu dokuments pirmoreiz saglabāts uz cietā diska.
Ievietot faila modifikācijas datumu
Saglabāšanas datums ir datums, kad Jūsu dokuments pēdējoreiz saglabāts uz cietā diska.

Ievietot lappuses numuru
Šeit varat ievietot aktīvās dokumenta lappuses numuru kā teksta lauku. Ja ievadīsiet lappuses numuru maketā, aktīvās lappuses numurs parādīsies uzreiz. Ja ievadīsiet to teksta rāmī šablonā, tā vietā parādīsies vietturis ###.
Ievietot kopējo lappušu skaitu
Šeit Jūs ievietojat dokumenta kopējo lappušu skaitu kā teksta lauku. Ja ievietosiet šo teksta lauku maketa lappusē esošā rāmī, kopējais lappušu skaits parādīsies uzreiz. Ievietojot to šablona lappusē esošā teksta rāmī, parādīsies vietturis #!#.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsTeksta rediģēšanas režīma konteksta izvēlneIevietot teksta pārtraukumuIevietot attēlu