SākumsInspektoriNumerācijas inspektorsAtdalāmie saplūsmes režīmi
  iCalamus > Uzziņa > Inspektori Alfabētiskais rādītājs

Saplūsmes režīms

Vairāki iCalamus inspektori piedāvā saplūsmes režīmu, kas dod iespēju mainīt iezīmētā rāmja izvades metodi. Rāmja oriģinālie dati gan paliek nemainīgi, līdz ar to saplūsmes režīmu var atiestatīt vai mainīt jebkurā laikā.

Pamatā saplūsmes režīms nosaka, kā rāmī lietotās krāsas (avotkrāsas) sapludināmas ar fona krāsām. Fons nozīmē visus rāmjus, kas hierarhijā atrodas aiz iezīmētā rāmja.

iCalamus piedāvātie saplūsmes režīmi ir identiski ar PDF lietotajiem, tādēļ iCalamus dokumentu PDF izvade šajā ziņā būs identiska.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsInspektoriNumerācijas inspektorsAtdalāmie saplūsmes režīmi